മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് എന്‍ജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഇ-ടെണ്ടര്‍

e-tender-pdf

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രളയം മൂലം ഭാഗീകമായി തകര്‍ന്ന വീടുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍(REBUILD Application )

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മീറ്റിംഗ് 08/08/2018

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വയോജന ഗ്രാമസഭ

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വയോജന ഗ്രാമസഭ 23/07/2018-ാം തീയതി നടത്തപ്പെട്ടു.

ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ പരാതികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അതത് വാര്‍ഡിലെ ജന പ്രതിനിധികളെ ഓണ്‍ലൈനായി അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് www.gramasabha.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ച് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം.

നോട്ടീസ്

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ AE,LSGD –യുടെ ഓഫീസില്‍ 17/07/2018-ല്‍ നടന്ന ദര്‍ഘാസ് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ തിരികെ തപാല്‍ മുഖേന 20/07/2018-ല്‍‍ എത്തിക്കേണ്ടത് 21/07/2018-ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

ഒപ്പ്
അസി.എന്‍ജിനീയര്‍

ലൈഫ് ഭവനനിര്‍മ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഗഡു മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അനുവദിച്ചു

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് ഭവനനിര്‍മ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംഗമവും അനുമതി പത്രവിതരണവും ആദ്യ ഗഡു അനുവദിക്കലും 17 ജൂലൈ 2018-ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ നടന്നു. മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.ലൈസാമ്മ മുളവന അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍ മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.ലൈസാമ്മ ജോര്‍ജ്ജ് ഉദ്ഘാടനവും അനുമതി പത്രവിതരണവും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. പ്രസ്തുത ചടങ്ങില്‍ മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്-ഗ്രാമ-പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. ലൈഫ് ഭവനനിര്‍മ്മാണ പദ്ധതിയിലൂടെ മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭവനരഹിതരായ 29 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കാണ് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ്(14/07/2018)

മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാര്‍ഡ് പഴയപഞ്ചായത്ത് പടി -കൊഴുപ്പക്കളം ഭാഗത്തെ 20 കുടുംബങ്ങളും 8-ാം വാര്‍ഡ് മാടപ്പള്ളി അമ്പലത്തിന് പടിഞ്ഞാറുവശം 4 കുടുംബങ്ങളും 14-07-2018ലെ അതിശക്തമായി മഴയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറുകയും സഞ്ചാരമാര്‍ഗം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ വാര്‍ഡ് മെമ്പറും , പ്രസിഡന്‍റും അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും സെക്രട്ടറി, വില്ലേജ് ആഫീസര്‍, തഹസീല്‍ദാര്‍ എന്നിവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന്‍റെ ഫലമായി പെരുമ്പനച്ചി ഗവ.എല്‍.പി.സ്കൂളില്‍ നൂറോളം അംഗങ്ങളുടെ ജീവന്‍രക്ഷിച്ച് പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തില്‍ സുരക്ഷിതമായി ക്യാമ്പില്‍ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേത്യത്വത്തില്‍ അവര്‍ക്കാവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വരുന്നു.

ജൂണ്‍ അഞ്ച്-ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍


ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ രൂപീകരിച്ച നേഴ്സറിയുടെ ഉല്‍ഘാടനവും, നേഴ്സറിയിലൂടെ നട്ടു വളര്‍ത്തിയ ഫലവൃക്ഷത്തൈകളില്‍ ആദ്യ തൈ നടീല്‍ കര്‍മ്മം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ലൈസാമ്മ മുളവന നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ആദ്യ തൈ വിതരണം മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചാത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്, മാടപ്പള്ളി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിന് നല്‍കി നിര്‍വ്വഹിച്ചു. മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നേഴ്സറി മാടപ്പള്ളി പി എച്ച് സി അങ്കണത്തിലാണ ്സ്ഥാപിച്ചത്. ചടങ്ങില്‍ മാടപ്പള്ളി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആക്ടിഗ് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ലൈസാമ്മ ജോര്‍ജ്ജ്, മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പതിനാലാം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ശ്രീമതി ബിന്ദു ജോസഫ്, മാടപ്പള്ളി ബ്ളോക്ക്-ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ മറ്റു മെമ്പര്‍മാര്‍ മാടപ്പള്ളി ബ്ളോക്ക്- ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, നേഴ്സറിയുടെ ചുമതലക്കാരായിരുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചാത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം വൃക്ഷത്തൈകളാണ് ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ചത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ 683 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ സാധിച്ചു. ഫവലൃക്ഷങ്ങളായ പ്ളാവ്, മാവ്, മുള്ളാത്ത, സീതപ്പഴം, ചാമ്പ, പേര, റംപൂട്ടാന്‍ എന്നിവയുടെയും, ആരിവേപ്പ്, പുളി, വാക, കണിക്കൊന്ന എന്നിവയുടെയും തൈകളാണ് നേഴ്സറിയില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഈ തൈകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായി മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത് വാര്‍ഡുകളിലായി നടുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ പരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

ആരോഗ്യ ജാഗ്രത രണ്ടാം ഘട്ടം മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വച്ച് ജൂണ്‍ 5-ാം തീയതി നടത്തപ്പെട്ടു