ജീവനക്കാര്യം

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ശ്രീ ഷെറീഫ് കെ യു ബി ഡി ഒ/സെക്രട്ടറി
ശ്രീ വേണുഗോപാല്‍ റ്റി ജോ ബി ഡി ഒ (ആര്‍ എച്ച്)
ശ്രീമതി ബിന്ദു സി എന്‍ ജോ ബി ഡി ഒ (ഇ.ജി.എസ്)

ശ്രീ സാം ഐസക്

ജി ഇ ഒ
ശ്രീ ഷിബു റ്റി ആര്‍ ഇ ഒ
ശ്രീമതി ബിന്ദു കെ കെ ഇ ഒ (പി & എം)
ശ്രീ ബാബു കെ എസ് എച്ച് സി
ശ്രീ ജോബി ജോര്‍ജ് എച്ച് എ
ശ്രീമതി ശാലിനി ജോസഫ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
ശ്രീ അരുണ്‍ കെ ജി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
ശ്രീമതി മഞ്ജു സി കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
കുമാരി ശില്‍പ പയസ് ക്ലര്‍ക്ക്
ശ്രീമതി സീന സിറിയക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്
ശ്രീ വിജയന്‍ കെ സീനിയര്‍ഡ്രൈവര്‍
ശ്രീമതി ജയ്സമ്മ ജോര്‍ജ് ഒ എ

ശ്രീമതി പ്രീജ പി

ഒ എ
ശ്രീമതി ലളിതാംബിക എം.എന്‍ പി റ്റി എസ്
ശ്രീ സിയാദ് വി എ വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് I
ശ്രീ അനീഷ് ലത്തീഫ് വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് I
ശ്രീ രങ്കു സുരേഷ് വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് I
ശ്രീ ദിലീപ് എസ് വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് I
ശ്രീമതി ദീപാ മോഹനന്‍ വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് I
ശ്രീമതി രാജി മോള്‍ കെ ആര്‍ വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് II
ശ്രീ വിഷ്ണു മോഹന്‍ വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് II
ശ്രീ ജോമോന്‍ തോമസ് വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് II
ശ്രീ സുദീപ് റ്റി ജെ വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് II
ശ്രീമതി രാജി കെ ആര്‍ വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് II
ശ്രീ ലൌജിന്‍ സണ്ണി വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് II
ശ്രീമതി സുഷാ ഹരി വി ഇ ഒ ഗ്രേഡ് II
ശ്രീമതി രേഖാ ലൂയിസ് അസി: നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍


എം ജി എന്‍ ആര്‍ ജി എ ജീവനക്കാര്‍
ശ്രീ ലുധി നാരായണ്‍ അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനീയര്‍
ശ്രീമതി ജൂലി പോള്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍