ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികപദവി
1 ഹസീബ് അലി പി എം സെക്രട്ടറി
2 ഗ്രേസി കെ കെ അസി.സെക്രട്ടറി
3 ശ്രീദേവി മേനോന്‍ കെ ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
4 റെജീന എ കെ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ജയന്തി സി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 റുക്സാന പി.എച്ച് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ഷില്‍ജന്‍ കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
8 സിന്ധു ടി.സി ക്ലാര്‍ക്ക്
9 ജേക്കബ് സി.സി ക്ലാര്‍ക്ക്
10 ജാന്‍സി കെ.ഡി ക്ലാര്‍ക്ക്
11 വിജു ടി.ടി ഓഫീസ് അറ്റന്‍ന്‍റ്
12 സി.വി റപ്പായി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
13 വിനിത.സി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
14 എ അരവിന്ദ് അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍
15 ബിനി വര്‍ഗീസ് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍
16 ജെസ്സി പി.എം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍
17 ആര്യ ജോഷി ഓവര്‍സീയര്‍
18 ലൈജു ഡ്രൈവര്‍