ചുമതലകള്‍

ജീവനക്കാരും സെക്ഷനുകളും

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് സെക്ഷന്‍
1 പി. വി വിജയന്‍ സെക്രട്ടറി
2 സുജന്‍ പി.കെ ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
3 എ പ്രീതി അക്കൌണ്ടന്‍റ്
4 ജയന്തി സി പ്ളാന്‍
5 റുക്സാന പി.എച്ച് ജീവനക്കാര്യം,വിവരാവകാശം
6 ടി. എസ് ഷീബ ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍, വാടക, ലേലം, തൊഴില്‍ നികുതി, പെര്‍മിറ്റ്
7 ജേക്കബ് സി.സി ക്ലര്‍ക്ക് - ചുമതലയുള്ള വാര്‍ഡുകള്‍ - 2,3,4,5,6, കേരളോത്സവം, പെന്‍ഷന്‍, തൊഴില്‍രഹിത വേതനം
8 സിന്ധു ടി.സി ക്ലാര്‍ക്ക് - ചുമതലയുള്ള വാര്‍ഡുകള്‍ -1,7,12,13,14 , ലൈസന്‍സ്, വാഹനം, മണല്‍ വിതരണം, പരാതി
8 ജാന്‍സി കെ.ഡി ക്ലാര്‍ക്ക് - ചുമതലയുള്ള വാര്‍ഡുകള്‍ -8,9,10,11