മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരു വിവരം
1 ശ്രീധര മേനോന്‍
2 റ്റി ഐ പി മേനോന്‍
3 എ ഒ വര്‍ഗ്ഗീസ്
4 എ പി ജോസ് ഐനിക്കല്‍
5 പി.എ അബ്ദുള്‍ കരീം
6 പി. ശാന്തകുമാരി
7 വി.സി വത്സന്‍
8 കെ.എഫ് ജെയിംസ്
9 ഇ. കേശവന്‍കുട്ടി