വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 രണ്ടത്താണി അബ്ദു തൈക്കാടന്‍ IUML ജനറല്‍
2 ചേലക്കുത്ത് സഫിയ കെ INDEPENDENT വനിത
3 മേല്‍മുറി കദീജ പി IUML വനിത
4 കരേക്കാട് ആയിഷ IUML വനിത
5 വടക്കുംപുറം പരീദ് കാരേക്കാട് IUML ജനറല്‍
6 എടയൂര്‍ മാണിക്കന്‍ CPI(M) എസ്‌ സി
7 പൂക്കാട്ടിരി മൊയ്തു എടയൂര്‍ IUML ജനറല്‍
8 വലിയകുന്ന് ഫസീല ടീച്ചര്‍ IUML വനിത
9 വെണ്ടല്ലൂര്‍ ഷംല പി ടി INC വനിത
10 കൊളക്കാട് കൈപ്പള്ളി അബ്ദുള്ളകുട്ടി IUML ജനറല്‍
11 കഴുത്തല്ലൂര്‍ റസീന ടി കെ IUML വനിത
12 നടുവട്ടം കെ ടി സിദ്ദീഖ് INC ജനറല്‍
13 ആതവനാട് കെ കെ റഹ് ന IUML വനിത
14 കുറുമ്പത്തുര്‍ ആതവനാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി IUML ജനറല്‍
15 പുത്തനത്താണി സിനോബിയ ടി പി IUML വനിത
16 കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട് സബാഹ് IUML ജനറല്‍