ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

05/12/2019 Thursday

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഹാജര്‍
1 കെ.ഭാസ്ക്കരന്‍ സെക്രട്ടറി 8281876346 Not Present
2 പ്രമോദ് ബി എസ് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി 9847896705 Present
3 രജീഷ് കാരായി ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക് 9207251684 Present
4 ബാഹുലേയന്‍ അക്കൌണ്ടന്റ് 9447560971 Present
5 നിഷമോള്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 9747988314 Present
6 മുഹമ്മദ് ഇക്ബാല്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 9946352299 Not Present
7 രാജു എം കെ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 8943415994 Present
8 മുനിബ് എം ക്ളര്‍ക്ക് 9846420960 Present
9 പ്രിയങ്ക പി കെ ക്ളര്‍ക്ക് 9497841623 Present
10 സുനിഷ് കുമാര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 9495336178 Not Present
11 ഒഴിവ് ക്ലര്‍ക്ക് Vacant
12 രൂപേഷ്.കെ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 9447403185 Present
13 ദീപ.എം എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്.എ.ഇ 9539593133 Present
14 ശിവ പ്രസാദ്.എം എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് ഓവര്‍സിയര്‍ 7902463863 Not Present
15 അനിതകുമാരി.ടി എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് അക്കൌണ്ടന്റ് 9947340829 Present
16 രമ്യ.എ എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് അക്കൌണ്ടന്റ് 9745436002 Present
17 സുമിഷ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി. എ.ഇ. 9400267175 Present
18 സ്മിത നാരായണന്‍ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി  ഓവര്‍സിയര്‍ 9645686015 P
19 നിതില്‍ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി  ഓവര്‍സിയര്‍(​എംപ്ലോയ്മെന്‍റ്) Present
20 വിമല.എച്ച് ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9497888928 Present
21 ജോസ് തോമസ് ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ്2 8330078250 Training At Kila
22 കെ.എന്‍.പത്മാവതി നേഴ്സറി സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ 9048125944 Present
23 പ്രേമലത ആയ Present
24 ശ്യാമള സ്വീപ്പര്‍ 9846640797 Not Present