കുറ്റിക്കോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പഴയ വാഹനം ലേലം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.