ലേലം (പഞ്ചായത്ത് വാഹനം)

കുറ്റിക്കോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പഴയ വാഹനം ലേലം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ലേലം (തടി)

img_20190123_064048

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്സ്യം(AMC)

img_20190122_203115

ഒഴിവ്

തെഴില്‍ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ DEO/OVERSEER ഒഴിവ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് 2017-18

  1. ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്രവൈസര്‍ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  2. അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  3. അസി.സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍
  4. സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടര്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

img

ലൈഫ് മിഷന്‍

സാധ്യതാ പട്ടിക

  1. ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍
  2. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

നോട്ടീസ്

Click Here

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഗ്രാമ സഭ

അപേക്ഷാ ഫോറം (അപേക്ഷകള്‍ അതാത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ കൈവശം ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30.06.2017)

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ് 2017-18

img_00011

2017-18 ഊരുകൂട്ട യോഗ നോട്ടീസ്

img_0001img_0002