ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ആനാവൂര്‍ ലൈല ഡി CPI(M) ജനറല്‍
2 മണവാരി ബിനുകുമാര്‍ എസ് CPI(M) ജനറല്‍
3 കോരണംകോട് അരുണ്‍ എച്ച് എസ് CPI(M) ജനറല്‍
4 അരുവിയോട് കുമാരി എല്‍ CPI(M) വനിത
5 നാറാണി സജിത . എന്‍ CPI(M) വനിത
6 കൈവന്‍കാല ലത . കെ CPI(M) വനിത
7 എളളുവിള നിര്‍മ്മല. ജി INC വനിത
8 കുടയാല്‍ സുജിത വി.എസ് BJP വനിത
9 ചെറിയകൊല്ല എന്‍.ബീന INC വനിത
10 നിലമാമൂട് എന്‍.ജി.വിനുകുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
11 കോട്ടുക്കോണം റ്റി.അശോക് കുമാര്‍ CPI(M) എസ്‌ സി
12 കാരക്കോണം ആര്‍.സുജീര്‍ INC ജനറല്‍
13 കുന്നത്തുകാല്‍ അനിത.ആര്‍ INC വനിത
14 ചാവടി അനില്‍കുമാര്‍ . ജി INC ജനറല്‍
15 മാണിനാട് പ്രീത.എസ് CPI(M) വനിത
16 വണ്ടിത്തടം ആര്‍.സജി INC ജനറല്‍
17 മൂവേരിക്കര സീന എല്‍ BJP എസ്‌ സി വനിത
18 കാലായില്‍ മോഹനകുമാരന്‍ നായര്‍ BJP ജനറല്‍
19 കുറുവാട് ഷിജു കുമാര്‍ . കെ CPI എസ്‌ സി
20 കോട്ടയ്ക്കല്‍ ഒ.വസന്തകുമാരി CPI(M) വനിത
21 പാലിയോട് ആനന്ദവല്ലി. കെ INC വനിത