തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഏഴാംമൈല്‍ രേണുക ഒ BJP എസ്‌ സി വനിത
2 മാനാമ്പുഴ ശ്രീദേവി അമ്മ INC വനിത
3 നിലയ്ക്കല്‍ എ. ദിലീപ് INDEPENDENT ജനറല്‍
4 തലയാറ്റ് രഞ്ജിനി.പി INDEPENDENT എസ്‌ സി വനിത
5 തെറ്റിമുറി വസന്തകുമാരി. കെ.ജി INDEPENDENT വനിത
6 കീച്ചപ്പള്ളില്‍ ശ്രീകല എസ് INC വനിത
7 ഐവര്‍കാല നടുവില്‍ ടി.കെ പുഷ്പകുമാര്‍ INC ജനറല്‍
8 പുത്തനമ്പലം ഈസ്റ്റ് രാജശേഖരന്‍ പിള്ള. പി. എസ്സ് INDEPENDENT ജനറല്‍
9 പുത്തനമ്പലം രവീന്ദ്രന്‍. സി CPI(M) എസ്‌ സി
10 നാട്ടിശ്ശേരി സതി ഉദയകുമാര്‍ CPI(M) വനിത
11 നെടിയവിള കിഴക്ക് രമേശന്‍ INC ജനറല്‍
12 ആറ്റുകടവ് രവീന്ദ്രന്‍. ആര്‍ CPI(M) എസ്‌ സി
13 നെടിയവിള ഠൌണ്‍ കുന്നത്തൂര്‍ പ്രസാദ്‌ INC ജനറല്‍
14 തുരുത്തിക്കര കിഴക്ക് വി. രാധാകൃഷ്ണപിള്ള INC ജനറല്‍
15 തുരുത്തിക്കര പടിഞ്ഞാറ് ഗീതാകുമാരി. പി CPI വനിത
16 കുന്നത്തൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് ഷീജാരാധാകൃഷ്ണന്‍ INC വനിത
17 ഭൂതക്കുഴി ബീന. വി CPI(M) വനിത