കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ഇലക്ഷന്‍- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2020 ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് G 13014 കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1 മുതല്‍ 14 വരെയുളള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 20/1/2020 തീയ്യതി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കുഞ്ഞിമംഗലം വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പയ്യന്നൂര്‍ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, പയ്യന്നൂര്‍ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു

Beneficiary List 2019-20

kunhimangalam-201920

Beneficiary List 2018-19

cycle

furniture

kannukutty

karava-pashu

kavungu-krishi

laptop-block-panchayat

laptop

meritorius-scholorship

milk-subsidy

mutta-kozhi

nelkrishi

pachakkari-thai-vithu

pachakkari-vikasanam

paya-neyth

pushpa-krishi

scolarship

sravana-sahayi

ice-box

suganda-kizhangu-vila

swayam-thozhil-vanitha

tharishu-bhoomi-nelkrishi

thengin-thai-nursary

thengu-krishi-vikasanam

uzhunnu-payar-vithu

vayojanangalku-kattil

vazhakkannu

veedu-vasayogyamakkal

കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി സാന്ത്വന പരിചരണം പദ്ധതിയില്‍ സഹായം ലഭിക്കുന്നവര്‍

beneficiary-list-painpaliative-1

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം

img-20181022-wa00081img-20181022-wa00151

കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ അനധികൃത ഫ്ലക്സ് ബോര്‍ഡുകള്‍, ബാനറുകള്‍ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.

img-20181017-wa0062img-20181017-wa00611

Benificiary List 2017-18

veedu

vazhakrishi

vaadyam

uzhunnukrishi

thengu-murichu-maatal

thengu-krishi

sugandha-vila

tharisu-bhoomi

scholership

sc-bhavanam

paya-neyth

pachakkari

pachakkari-vith

nelkrishi

mutta-kozhi

milk-subsidy

kavunge-krishi

marriage-assistance

karavapashu

kannukutti

insurance

fisharies

cycle1

വിമുക്തി

ലഹരി വിമുക്ത ബോധവല്‍ക്കരണ കാമ്പയിന്‍റെ ഭാഗമായി 14/08/2018 ന് തീര്‍ത്ത മനുഷ്യച്ചങ്ങലimg-20180814-wa0031img-20180814-wa0030img-20180814-wa0035img-20180814-wa0032

ഹരിത കേരള മിഷന്‍ പഞ്ചായത്ത് തല മിഷന്‍ രൂപീകരണം-20/07/2018

img_20180720_145219

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2018 ജൂണ്‍ 5 ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ പ്രതിജ്ഞ

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2018 ജൂണ്‍ 5

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2018 ജൂണ്‍ 5