തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഈയ്യക്കോട് ഉമ.വി.എസ് CPI(M) വനിത
2 മുക്കുന്നം മധുസൂദനന്‍.എസ് INC എസ്‌ സി
3 ആനപ്പാറ പി.റ്റി.ലീലാമ്മ CPI(M) ജനറല്‍
4 പാങ്ങലുകാട്‌ ഉഷ.എസ് CPI(M) വനിത
5 ദര്‍പ്പക്കാട്‌ ആര്‍.സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്രബോസ് CPI(M) ജനറല്‍
6 കൊണ്ടോടി നസീറ ബീവി.ഇ CPI(M) വനിത
7 മങ്കാട് സജീന.കെ.എല്‍ INC വനിത
8 കുമ്മിള്‍ നോര്‍ത്ത് പദ്മജ.ജി.ആര്‍ INC എസ്‌ സി വനിത
9 കുമ്മിള്‍ രാജീവ്.എം CPI ജനറല്‍
10 തച്ചോണം പി.എസ്.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി CPI(M) ജനറല്‍
11 മുല്ലക്കര രജിത കുമാരി.പി CPI വനിത
12 വട്ടത്താമര സുദര്‍ശനന്‍.എസ് CPI(M) ജനറല്‍
13 സംബ്രമം എ.ഷീബ CPI വനിത
14 പുതുക്കോട് എ.എം.ഇര്‍ഷാദ് INC ജനറല്‍