കോവിഡ് 19 ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്നും ഭക്ഷണപോതികൾ സ്വീകരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കോവിഡ് 19 ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്നും ഭക്ഷണപോതികൾ സ്വീകരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക. LIST OF PERSON RECEIVED FOOD PARCEL FROM COMMUNITY KITCHEN

കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ നായ്ക്കളുടെ സംരക്ഷണം

കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ നായ്ക്കളുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടി ക്രമവും അനുബന്ധ രേഖകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്.

2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

ഇലക്ഷൻ-2020

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക  www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്”

2017-18 GRAMASABHA MAIN LIST

1. aduvalarthal

2. muttakozhi

3. compost-pit

4. edavilathai

5. garbhika-connection

6. kannukutty

7. kinar-recharging

8. kizhanguvila

9. binnasekshi-kudivellam

1O. binnasekshi-schoolership

11. malsya-randhal

12. pasuvalarthal

13. veedu-vasayogyamakkal

14. vanitha-veedu-vasayogyamakkal

15. vanitha-catering-unit

16. ulnadan-samrakshana-vala

17. ulnadan-malsyathozhi-vala

18. sheerakarshakark-incentive

19. scooter-with-side-wheel

20. redimaid-garments

21. pradeshika-ulpannangalude-vipanam

22. pattikajathi-water-connection

23. pattikajathi-veedu-vasayogyamakkal

24. pattikajathi-schoolership

25. pattikajathi-laptop

26. pattikavarga-vidhyarthikalku-schoolership

ഹരിതകേരളം-ആഗസ്ത് 15

img-20170815-wa00301

LIFE - beneficiary list

1. bhoomiyulla-bhavana-rahithar

2.Bhoorahitha Bhavana Rahithar

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

sindhu chandrabose

കുുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം വാര്ഡ് മെമ്പര് സിന്ധു രവികുമാര്  രാജി വച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് നടന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റെ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്  5-ാം വാര്ഡ് മെമ്പര് സിന്ധു ചന്ദ്രബോസിനെ കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2016-17 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആടു വിതരണം

കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2016-17 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആടുവിതരണം ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.പി സലിമോന് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2016-17 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആടുവിതരണം ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.പി സലിമോന് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വൃക്ഷലക്ഷം പദ്ധതി

കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൃക്ഷലക്ഷം പരിപാടി ബഹു. കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടര് സി.എ ലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു