ഭരണ സംവിധാനംതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 താഴത്തുകുളക്കട ബിന്ദു INDEPENDENT വനിത
2 കുളക്കട കിഴക്ക് ജി. സരസ്വതി CPI എസ്‌ സി വനിത
3 കുറ്ററ ആര്‍.അനില്‍കുമാര്‍ CPI ജനറല്‍
4 മലപ്പാറ പി.ആര്‍ ഗോപി INC എസ്‌ സി
5 കുളക്കട ആര്‍.രാജേഷ് CPI(M) ജനറല്‍
6 ഏറത്തു കുളക്കട രഞ്ജിത്ത്കുമാര്‍.എസ് CPI ജനറല്‍
7 കോളനി അബു പി.ആര്‍ CPI ജനറല്‍
8 പുവറ്റൂര്‍ കിഴക്ക് പുവറ്റൂര്‍ സുരേന്ദ്രന്‍ KC(B) ജനറല്‍
9 കലയപുരം മറിയാമ്മ.ഡി CPI വനിത
10 പെരുംകുളം ഗീത ദേവി CPI വനിത
11 പൊങ്ങന്‍പാറ ആര്‍.ബിന്ദു INC വനിത
12 വെണ്ടാര്‍ ശ്രീകല ആര്‍.എസ് CPI(M) വനിത
13 പാത്തല വിനോദ്കുമാര്‍ CPI ജനറല്‍
14 പുവറ്റൂര്‍ ശ്രീജ CPI(M) വനിത
15 മാവടി ലീലാവതിയമ്മ.ജെ CPI ജനറല്‍
16 ആറ്റുവാശ്ശേരി കിഴക്ക് സിന്ധു.ബി CPI(M) വനിത
17 മൈലംകുളം ജി.രാജപ്പന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
18 പുത്തൂര്‍ ആര്‍ദ്ര.വി INC എസ്‌ സി വനിത
19 ആറ്റുവാശ്ശേരി ജയകുമാരി അമ്മ.പി INC വനിത