മുന്‍ ഭരണസമിതികള്‍

കാലയളവ് - 1968 മുതല്‍ 1979 വരെ

ക്രമ നം പേര് സ്ഥാനം
1 ശ്രീ. ജോര്‍ജ്ജ് കട്ടി, മുക്കാടന്‍ പ്രസി‍ഡണ്ട്
2 ശ്രീ. സ്കറിയ, പുതനപ്ര ആംഗം
3 ശ്രീ. കെ.വി ജോസഫ് ആംഗം

കാലയളവ് - 1979 മുതല്‍ 1984 വരെ

ക്രമ നം പേര് സ്ഥാനം
1 ശ്രീ. ജോസഫ് മങ്കുത്തേല്‍ പ്രസി‍ഡണ്ട്
2 ശ്രീ. ജോസ്, മുതുകാട്ടില്‍ ആംഗം
3 ശ്രീമതി. ത്രേസ്യാമ്മ പുതുശ്ശേരി ആംഗം
4 ശ്രീ. ടി.എസ് സ്കറിയ പ്രസിഡണ്ട്
5 ശ്രീ. ഗോപിനാഥ പിള്ള വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
6 ശ്രീ. വെളുക്കന്‍ അംഗം
7 ശ്രീ. പൗലോസ്, തടയാളില്‍ അംഗം
8 ശ്രീ. ജോസഫ് നരിമറ്റം അംഗം

കാലയളവ് - 1988 മുതല്‍ 1995 വരെ

ക്രമ നം പേര് സ്ഥാനം
1 ശ്രീ. പി.സി രാമകൃഷ്ണന്‍, പാളിയപ്പമ്പില്‍ പ്രസി‍ഡണ്ട്
2 ശ്രീ. പി.എസ് ജോര്‍ജ്ജ്, പേടിക്കാട്ടുകുന്നേല്‍ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
3 ശ്രീമതി. നളിനി ശിവരാജന്‍ ആംഗം
4 ശ്രീ. കെ.ദാവീദ് , കുന്നപ്പള്ളി അംഗം
5 ശ്രീ. മണാളി കുങ്കന്‍ അംഗം
6 ശ്രീ. സെബസ്റ്റ്യന്‍ മാത്യു കുത്തുകല്ലുങ്കല്‍ അംഗം
7 ശ്രീമതി. ഗ്രേസി മാത്യു, പ്ലാക്കൂട്ടത്തില്‍ അംഗം
8 ശ്രീ. ടി.എസ് സ്കറി, തുരുത്തിയില്‍ അംഗം

കാലയളവ് - 1995 മുതല്‍ 2000 വരെ

ക്രമ നം പേര് സ്ഥാനം
1 ശ്രീ. സി രാഘവന്‍ മാസ്റ്റര്‍, ചാലില്‍ പ്രസി‍ഡണ്ട്
2 ശ്രീമതി. ലീലാമ്മ മാത്യു, തുരുത്തിയില്‍ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
3 ശ്രീ.കെ ദാവീദ്, കുന്നപ്പളി ആംഗം
4 ശ്രീ. മണാളി കുങ്കന്‍ അംഗം
5 ശ്രീ.വി.കെ കുമാരന്‍, വരമ്പുംപ്ലാക്കല്‍ അംഗം
6 ശ്രീമതി. മോളി അഗസ്റ്റിന്‍ ചക്കാലയില്‍ അംഗം
7 ശ്രീമതി. മേരി ജോസഫ്, കല്ലുപുരക്കകത്ത് അംഗം
8 ശ്രീ. മാത്യു, പറമ്പന്‍ അംഗം
9 ശ്രീ. വി.ജെ അബ്രഹാം, വടക്കയില്‍ അംഗം

കാലയളവ് - 2000 മുതല്‍ 2005 വരെ

ക്രമ നം പേര് സ്ഥാനം
1 ശ്രീ. കെ.ജെ ജോസഫ് പ്രസി‍ഡണ്ട്
2 ശ്രീ. ജോയി, കോയിപ്പുറം വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
3 ശ്രീ.ടി.എസ് സ്കറിയ, തുരുത്തിയില്‍ ആംഗം
4 ശ്രീ. സി. രാഘവന്‍ മാസ്റ്റര്‍, ചാലില്‍ അംഗം
5 ശ്രീ.ജോര്‍ജ്ജ്, കണ്ടത്തില്‍ അംഗം
6 ശ്രീമതി. വത്സ ധനേന്ദ്രന്‍, കൈപ്പാടത്ത് അംഗം
7 ശ്രീമതി. റോസമ്മ, കാക്കനാട്ട് അംഗം
8 ശ്രീമതി. ലൈസ ജോസ്, പുതനപ്ര അംഗം
9 ശ്രീ. ബാലന്‍, പെരുന്താനം അംഗം
10 ശ്രീമതി. ബ്രിജീത്ത, കടവില്‍ അംഗം

കാലയളവ് - 2005 മുതല്‍ 2010 വരെ

ക്രമ നം പേര് സ്ഥാനം
1 ശ്രീമതി. സിസിലി ആമക്കാട്ട് പ്രസി‍ഡണ്ട്
2 ശ്രീ. തങ്കപ്പന്‍ മാസ്റ്റര്‍, പാറതുരുത്തിയില്‍ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
3 ശ്രീ.ചാക്കോ എം.വി മടിക്കാങ്കല്‍ ആംഗം
4 ശ്രീമതി. മേരി, കല്ലിടയില്‍ അംഗം
5 ശ്രീ.എം.സി ഷാജു, മൂഴിയില്‍ അംഗം
6 ശ്രീ.ബാലന്‍, പുതുശ്ശേരി അംഗം
7 ശ്രീ. സാജു, വാത്യാട്ട് അംഗം
8 ശ്രീമതി. അമ്മിണി ബാലകൃഷ്ണന്‍, ഇടിയാകുന്നേല്‍ അംഗം
9 ശ്രീ. ഗോപനാഥ പിള്ള അംഗം
10 ശ്രീ.ഒ.ടി തോമസ്, ഉറുമ്പില്‍ അംഗം
11 ശ്രീ.ജോര്‍ജ്ജ്, തുമ്പന്‍തുരുത്തിയില്‍ അംഗം
12 ശ്രീമതി.ജ്യോതി അബ്രഹാം, വടക്കയില്‍ അംഗം
13 ശ്രീമതി.ചിന്നമ്മ, പുളിക്കല്‍ അംഗം

കാലയളവ് - 2010 മുതല്‍ 2015 വരെ

ക്രമ നം പേര് സ്ഥാനം
1 ശ്രീ. സാജു, വാത്യാട്ട് പ്രസി‍ഡണ്ട്
2 ശ്രീമതി. ഇന്ദിര ശ്രീധരന്‍, കുഞ്ഞിപറമ്പത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
3 ശ്രീ.തോമസ്, പൊട്ടനാനിക്കല്‍ ആംഗം
4 ശ്രീമതി. ഷേര്‍ളി, പടിയാനിക്കല്‍ അംഗം
5 ശ്രീ. ജോര്‍ജ്ജ് മത്തായി, കൂട്ടുങ്കല്‍ അംഗം
6 ശ്രീ.ബാലന്‍, പുതുശ്ശേരി അംഗം
7 ശ്രിമതി. വത്സ, പുത്തന്‍പീടികയില്‍ അംഗം
8 ശ്രീമതി. ഉഷ അശോക് കുമാര്‍ അംഗം
9 ശ്രീ. പി. തങ്കപ്പന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അംഗം
10 ശ്രീ.മാത്യു, കൊച്ചുതറയില്‍ അംഗം
11 ശ്രീമതി. ഷിജി, വെട്ടത്ത് അംഗം
12 ശ്രീമതി.മേരി തോമസ്, നീണ്ടുതലക്കല്‍ അംഗം
13 ശ്രീമതി.ഷീജ ജോബി, കക്കാട്ടിക്കാലായില്‍ അംഗം
14 ശ്രീ. ബാബു, മാങ്കോട്ടില്‍ അംഗം