കുടുബശ്രീ ഭരണ സമിതി

കൊട്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റ് ഡവലപ്പ്മെന്‍റ് സൊസൈറ്റി ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍

വാര്‍ഡ് പേര് സ്ഥാനം മൊബൈല്‍ നം
1 ശ്രീമതി പുഷ്പ കുമാരി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ 9747184812
2 ശ്രീമതി. പ്രഭ കുറ്റിയാനിക്കല്‍ മെമ്പര്‍ 8943155267
3 ലില്ലികുട്ടി കൊച്ചുപുരക്കല്‍ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യസ ഉപസമതി കണ്‍വീനര്‍ 9946454877
4 സീനു നടുവക്കുന്നത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ഉപസമതി കണ്‍വീനര്‍ 9645019137
5 ചിന്നമ്മ വലിയപറമ്പില്‍ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഉപസമതി കണ്‍വീനര്‍ 9961554325
6 അന്നക്കുട്ടി പള്ളത്ത്കുടി മെമ്പര്‍ 9605015530
7 ഷീബ പൊട്ടങ്കല്‍ മെമ്പര്‍ 9847702509
8 സുലോമണി സൂഷ്മ സംരഭ ഉപസമതി കണ്‍വീനര്‍ 9496990599
9 ഓമന ഭരതന്‍ മെമ്പര്‍ 9447389909
10 മിനി ഇടക്കുടി മെമ്പര്‍ 9497433851
11 ഷേര്‍ളി താനത്ത് വൈസ് ചെയര്‍ പേഴ്സണ്‍ 9961056609
12 രജിത കുട്ടത്തുപറമ്പില്‍ മെമ്പര്‍ 9048268027
13 സ്റ്റെല്‍ഫി മംഗലത്തില്‍ മെമ്പര്‍ 9496240732
14 മോളി ഷാജു മേനേച്ചേരി മെമ്പര്‍ 9447340062