പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

പേരാവൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

155.87ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

14
താലൂക്ക്

:

ഇരിട്ടി

 
ജനസംഖ്യ

:

17245
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

8329
സ്ത്രീകള്‍

:

8972
ജനസാന്ദ്രത

:

107
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

994
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

94.6
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.55
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

93.61
പകല്‍ വീടുകള്‍

:

ചുങ്കക്കുന്ന്, പാല്‍ചുരം
ബഡ്സ് സ്കൂള്‍

:

ഇല്ല
ബി.ആര്‍ സി. സെന്‍റര്‍

:

ഇല്ല
സ്ലോട്ടര്‍ ഹൌസ്

:

ഇല്ല
ക്രിമിറ്റോറിയം

:

ഇല്ല
തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങള്‍ കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

:

ഇല്ല
തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം (2012 സെന്‍സസ്)

:

23
മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

:

ഇല്ല