ജീവനക്കാര്‍

ക്രമ നം ജീവനക്കാരന്‍റെ പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1 ശ്രീ. അനില്‍ കുമാര്‍ പി സെക്രട്ടറി 9496049156
2 ശ്രീ.റെജി പി മാത്യു അസി. സെക്രട്ടറി 8848213124
3 വേക്കന്‍റ് ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് ***********
4 ശ്രീമതി. ബിന്ദു എന്‍.വി അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9400656581
5 ശ്രീ.അനൂപ് കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9995744619
6 ശ്രീ. ജോസഫ് ഇ.എം സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9446940145
7 ശ്രീ.സൈനുദീന്‍ എം.എം ക്ലാര്‍ക്ക് 9495831894
8 വേക്കന്‍റ് ക്ലാര്‍ക്ക് ***********
9 ശ്രീമതി. ശ്രീന എന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 8943671829
10 ശ്രീ. ദീപക് പി.എസ് ക്ലാര്‍ക്ക് 9497096416
11 ശ്രീ.ബാലന്‍ . കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 9656393271
12 ശ്രീമതി. ബിന്ദുമോള്‍ അബ്രഹാം പി.റ്റി.ആര്‍.എസ് 9744632297
13 ശ്രീ. മനീഷ് കുമാര്‍ എ ഡ്രൈവര്‍ 9495415191
14 ശ്രീ. ഷിജു കെ.ബി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 9497880242
15 വേക്കന്‍റ് അസി എന്‍ജീനീയര്‍- എന്‍ജീനീയറിംഗ് വിഭാഗം **********
16 ശ്രീ. ചെറിയാന്‍ പി.ജോസഫ് ഓവര്‍സീയര്‍- എന്‍ജീനീയറിംഗ് വിഭാഗം 9447337338
17 ശ്രീ. ഉത്തമന്‍ എം. കെ അക്കൗണ്ടന്‍റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ - ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 9445577248
18 ശ്രീമതി. ഷീന ടി.ജെ അക്കൗണ്ടന്‍റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ - ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 9947564201
19 ശ്രീമതി. സുബീറ വി ഓവര്‍സീയര്‍ - ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 7012501826
20 ശ്രീ.രജിലേഷ് രാജ് ഓവര്‍സീയര്‍ - ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 9961143216