ജീവനക്കാര്‍

ക്രമ നം ജീവനക്കാരന്‍റെ പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1 ശ്രീ. സത്യന്‍ കെ.കെ സെക്രട്ടറി 9496049155
2 ശ്രീ. കെ.എസ് സൂരജ് അസി. സെക്രട്ടറി 9495667491
3 ശ്രീ. അസീസ് എ.കെ ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് 9447382279
4 ശ്രീമതി. ബിന്ദു എന്‍.വി അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9400656581
5 ശ്രീ.അനൂപ് കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9995744619
6 ശ്രീ. ജോസഫ് ഇ.എം സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9446940145
7 ശ്രീ.സൈനുദീന്‍ എം.എം ക്ലാര്‍ക്ക് 9495831894
8 ശ്രീ. ഷിബു നിട്ടൂര്‍ വീട്ടില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9744716808
9 ശ്രീമതി. ശ്രീന എന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 8943671829
10 ശ്രീ. ദീപക് പി.എസ് ക്ലാര്‍ക്ക് 9497096416
11 ശ്രീ.ബാലന്‍ . കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 9656393271
12 ശ്രീമതി. ബിന്ദുമോള്‍ അബ്രഹാം പി.റ്റി.ആര്‍.എസ് 9744632297
13 ശ്രീ. മനീഷ് കുമാര്‍ എ ഡ്രൈവര്‍ 9495415191
14 ശ്രീ. ഷിജു കെ.ബി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 9497880242
15 ശ്രീമതി. ഭഗീരധി സി.എസ് അസി എന്‍ജീനീയര്‍- എന്‍ജീനീയറിംഗ് വിഭാഗം 9846353971
16 ശ്രീ. ചെറിയാന്‍ പി.ജോസഫ് ഓവര്‍സീയര്‍- എന്‍ജീനീയറിംഗ് വിഭാഗം 9447337338
17 ശ്രീ. ഉത്തമന്‍ എം അക്കൗണ്ടന്‍റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ - ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 9445577248
18 ശ്രീമതി. ഷീന ടി.ജെ അക്കൗണ്ടന്‍റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ - ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 9947564201
19 ശ്രീമതി. സുബീറ വി ഓവര്‍സീയര്‍ - ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 7012501826
20 ശ്രീ.രജിലേഷ് രാജ് ഓവര്‍സീയര്‍ - ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 9961143216