ജന പ്രതിനിധികള്‍

ക്രമ നം വാര്‍ഡ് ജന പ്രതിനിധി മൊബൈല്‍ നം
1 പൊയ്യമല ശ്രീ. റോയി നമ്പുടാകം (വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്) 9447642163
2 പാലുകാച്ചി ശ്രീമതി. മിനി പൊട്ടങ്കല്‍ 9946102289
3 ഒറ്റപ്ലാവ് ശ്രീ രാജന്‍ പാപ്പിനിശ്ശേരി 9447288147
4 പന്നിയാമല ശ്രീമതി. ഉഷ ഷാജി 9400070159
5 പാല്‍ചുരം ശ്രീമതി മോളി മാടപ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍ 9961506879
6 അമ്പായത്തോട് ശ്രീ. രാമന്‍ ഇടമന 9961678876
7 കണ്ടപ്പുനം ശ്രീമതി വത്സ ധനേന്ദ്രന്‍ 9645043442
8 മന്ദംചേരി ശ്രീ.എ.റ്റി തോമസ് 9847037505
9 കൊട്ടിയൂര്‍ ശ്രീമതി ഇന്ദിര ശ്രീധരന്‍ (പ്രസിഡണ്ട്) 9496049155
10 നീണ്ടുനോക്കി ശ്രീ. എം.വി ചാക്കോ 9744806317
11 തലക്കാണി ശ്രീ. ജോര്‍ജ്ജ് തുമ്പന്‍തുരുത്തിയില്‍ 9747230610
12 വെങ്ങലോടി ശ്രീ. ജോസഫ് ടി.എം 9400552767
13 ചുങ്കക്കുന്ന് ശ്രീമതി ബിന്ദു വിന്‍സെന്‍റ് 7356259415
14 മാടത്തുംകാവ് ശ്രീമതി സിസിലി ജോണി 9947089040

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികള്‍

ക്രമ നം മണ്ഡലം ജന പ്രതിനിധി മൊബൈല്‍ നം
1 കൊട്ടിയൂര്‍ ശ്രീ.മാത്യു പറമ്പന്‍ 9946495507
2 അമ്പായത്തോട് ശ്രീമതി. ഉഷ അശോക് കുമാര്‍ 9567354150

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധി

ക്രമ നം മണ്ഡലം ജന പ്രതിനിധി മൊബൈല്‍ നം
1 പേരാവൂര്‍ ശ്രീ.സണ്ണി മേച്ചേരി 9400445411

നിയോജക മണ്ഡലം പ്രതിനിധി

ക്രമ നം മണ്ഡലം ജന പ്രതിനിധി മൊബൈല്‍ നം
1 പേരാവൂര്‍ ശ്രീ.സണ്ണി ജോസഫ് (അഡ്വ) 9447046694

പാര്‍ലമെന്‍റ് മണ്ഡലം പ്രതിനിധി

ക്രമ നം മണ്ഡലം ജന പ്രതിനിധി മൊബൈല്‍ നം
1 കണ്ണൂര്‍ ശ്രീ. കെ സുധാകരന്‍ …………..