ഭരണ സമതി -2015-2020

ക്രമ നം വാര്‍ഡ് ജന പ്രതിനിധി ഫോട്ടോ
1 പൊയ്യമല ശ്രീ. റോയി നമ്പുടാകം (വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്)
2 പാലുകാച്ചി ശ്രീമതി. മിനി പൊട്ടങ്കല്‍
3 ഒറ്റപ്ലാവ് ശ്രീ രാജന്‍ പാപ്പിനിശ്ശേരി
4 പന്നിയാമല ശ്രീമതി. ഉഷ ഷാജി
5 പാല്‍ചുരം ശ്രീമതി മോളി മാടപ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍
6 അമ്പായത്തോട് ശ്രീ. രാമന്‍ ഇടമന
7 കണ്ടപ്പുനം ശ്രീമതി വത്സ ധനേന്ദ്രന്‍
8 മന്ദംചേരി ശ്രീ.എ.റ്റി തോമസ്
9 കൊട്ടിയൂര്‍ ശ്രീമതി ഇന്ദിര ശ്രീധരന്‍ (പ്രസിഡണ്ട്)
10 നീണ്ടുനോക്കി ശ്രീ. എം.വി ചാക്കോ
11 തലക്കാണി ശ്രീ. ജോര്‍ജ്ജ് തുമ്പന്‍തുരുത്തിയില്‍
12 വെങ്ങലോടി ശ്രീ. ജോസഫ് ടി.എം
13 ചുങ്കക്കുന്ന് ശ്രീമതി ബിന്ദു വിന്‍സെന്‍റ്
14 മാടത്തുംകാവ് ശ്രീമതി സിസിലി ജോണി