കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ കൊവിഡ് 19 നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോള്‍ സെന്‍റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. പ്രവര്‍ത്തന സമയം രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയായിരിക്കും. ബന്ധപെടേണ്ട നമ്പര്‍ - 9048773038, 8330022500