നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ക്രമ നം നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്ഥാപനം മൊബൈല്‍ നം
1 ഡോ. ഡോണിയ തോമസ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആയുര്‍വേദം) 9995426907
2 ഡോ. കാസിം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ഹോമിയോ) 9745214646
3 ഡോ. ഉമര്‍ സൂഫിയാന്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (അലോപ്പതി) 9495174688
4 ഡോ. സന്തോഷ് എന്‍.കെ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (വെറ്ററിനറി) 9961391906
5 ശ്രീ. സത്യന്‍ കെ.കെ സെക്രട്ടറി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 9496049156
6 ശ്രീ. സൂരജ് കെ.എസ് അസി. സെക്രട്ടറി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 9495667491
7 ശ്രീ. വിനോദ്. പി.ജെ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 9947019109
8 ശ്രീമതി.ഭഗീരഥി സി.എസ് അസി എന്‍ജിനീയര്‍ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി 9846353971
9 ശ്രീ ഷാജി ജോണ്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ ഗവ. യു.പി സ്കൂള്‍ ചുങ്കക്കുന്ന് 9495375143
10 ശ്രീ. രാജേഷ് എടവന വി.ഇ.ഒ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 9446342216
11 ശ്രീമതി. ലീല ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 9544534982