ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ജോണി കെ. വി സെക്രട്ടറി
2 പ്രീതി കെ. എം അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 വി. എം. നടരാജന്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 രാജേഷ് ചന്ദ്രന്‍ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ ആര്‍. എ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 അനില്‍കുമാര്‍ കെ. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 റെനു എ. ബി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 വി. എസ്. വിന്‍സ്റ്റന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 രാഖി പോള്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
10 പ്രീത എം. ബി. ക്ലര്‍ക്ക്
11 ശ്രീജിത്ത് ടി. കെ ക്ലര്‍ക്ക്
12 സുഷമ കെ. സി ക്ലര്‍ക്ക്
13 റീന എം. എന്‍. ക്ലര്‍ക്ക്
14 രജ്ഞിത്ത്.ജി ഫുള്‍ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍
15 സാജന്‍. സി. എല്‍ ഡ്രൈവര്‍
16 പ്രസീജ വി. കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
17 ഷാജി പി. ഡി. ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
18 വാസന്തി കെ. വി. ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
19 ഒഴിവ് ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
20 വല്‍സ എ. എന്‍. ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
21 സില്‍ജോ പോള്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്