മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം ഭരണകാലം
01 എം.എ കൊച്ചുവറീത് 1952 ന് മുമ്പ്
02 എം.വി ആന്റണി 1952-1967
03 കെ.കെ തമ്പുരാന്‍ 1967-1969
04 എന്‍ ‍.ഒ ഔസേപ്പ് 1969-1971
05 പി.പി ജോസഫ് 1971-1973
06 എം.വി ആന്റണി 1973-1978
07 വി.യു ആന്റണി 1979-1984
08 ബി.ഡി ദേവസ്സി 1988-2000
09 ലീല സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ 2000-2003
10 വി. പി. കൃഷ്ണന്‍ 2003-2004
11 സി. ആര്‍. പരമേശ്വരന്‍ 2004-2005
12 ലീല സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ 2005-2010
13 മനേഷ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ 2010-2015
14 കുമാരി ബാലന്‍ 2015-തുടരുന്നു.