വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കാരാട് പി. ചന്ദ്രദാസന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 കക്കോവ് സബീറ.കെ.വി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
3 വാഴക്കാട് ഫാത്തിമ. എം മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
4 എടവണ്ണപ്പാറ ഷറഫുന്നിസ.കെ വാഴക്കാട് വഴി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
5 ഒളവട്ടൂര്‍ നസീറ.പി.എ പ്രസിഡന്റ് ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
6 മുതുവല്ലൂര്‍ മരക്കാരുട്ടി. ടി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
7 തവനൂര്‍ എം പി മുഹമ്മദ് മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
8 നൂഞ്ഞല്ലൂര്‍ ബുഷ്‌റ.ചീരങ്ങന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
9 കൊട്ടപ്പുറം തങ്ക. പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
10 കരിപ്പൂര്‍ അമ്പലചേരി സുലൈഖ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
11 പുത്തൂര്‍ പള്ളിക്കല്‍ വി. ബാബു മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി
12 പള്ളിക്കല്‍ ജമീല.എ.പി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
13 പൈങ്ങോട്ടൂര്‍ ജമീല മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 ചേലേമ്പ്ര കെ.പി.അമീര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
15 ഐക്കരപ്പടി ഫൈസല്‍ കൊല്ലോളി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
16 കണ്ണംവെട്ടിക്കാവ് അബ്ദുല്‍ കരീം. എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
17 പുതുക്കോട് അപ്പുട്ടി.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍