കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 വർഷത്തെ വോട്ടർ പട്ടിക ലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/open?id=1esJB01E5xR61QBwi7usVB1o2zy0NgdSW

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/open?id=198LhPHnc_8ddCiVDUvxrWCtbjRZXiLnD

BENEFICIARY LIST 2018-19 FINAL

https://drive.google.com/drive/folders/1Bgn2_XjKW_9ogE-na4bzFL4tdDw3Ucy1

ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

___-________10102030405060708

ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

ആടുവളര്‍ത്തല്‍, കോഴിവളര്‍ത്തല്‍  മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

RATE CONTRACT NOTICE-VETERINARY HOSPITAL

RATE CONTRACT NOTICE

ലൈഫ് പദ്ധതി - ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളോത്സവം 2016

കേരളോത്സവം 2016 അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി 10/11/2016 , 3pm വരെ

NEWS @ Manorama

News@Manorama

ശ്രീലങ്കന്‍ ഉന്നത സംഘം കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സന്ദര്‍ശിച്ചു.

Sreelankhan Delegatesimg_3431NEWS @ Manorama