ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ward-i5
ward-ii3
ward-iii2
ward-iv2
ward-v2
ward-vi2
ward-vii2
ward-viii3
ward-ix2
ward-x2
ward-xi2
ward-xii2
ward-xiii2
ward-xiv2
ward-xv2
ward-xvi2
ward-xvii2

പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍

പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ പ്ലാന്റിന് ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പി.ഡി.എഫ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് proceedings-plant

ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 1. ward-i
 2. ward-ii
 3. ward-iii
 4. ward-iv
 5. ward-v
 6. ward-vi
 7. ward-vii
 8. ward-viii
 9. ward-ix
 10. ward-x
 11. ward-xi
 12. ward-xii
 13. ward-xiii
 14. ward-xiv
 15. ward-xv
 16. ward-xvi
 17. ward-xvii

കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സേവനങ്ങള്‍

sevanangal-page-23
sevanangal-page-11
sevanangal-page-31
sevanangal-page-41
sevanangal-page-51
sevanangal-page-61
sevanangal-page-71
sevanangal-page-81
sevanangal-page-91
sevanangal-page-101

ആശ്രയ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

asraya-final-list

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റിന്റെ ഒഴിവ്

publish-ta-website

കോയിപ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്,ജനകീയാസൂത്രണം 2016-17-വ്യക്തിഗ ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

കോയിപ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്-2016-17koipuram-grama-panchayat-janakeeyasoothranam-2016-17

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍ പ്രോജ്ക്ടിന്‍റെ പേര് ആകെ അടങ്കല്‍‌ ചെലവായത്
1 ഇ-ഗവണന്‍സ് ടെകനിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റിന്‍റെ ശമ്പളം 182000 40500
2 ഐ.കെ.എം വരിസംഖ്യ 34200 34200
3 പദ്ധതിരൂപികരവും മോണിറ്ററിംഗും 200000 70416
4 കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല്‍ 100000 9730
5 ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ വാങ്ങല്‍ 200000 0
6 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 451500 451500
7 അംഗന്‍വാടി വര്‍ക്കര്‍,ഹെല്‍പ്പര്‍ അധിക വേതനം 72900 72450
8 അംഗന്‍വാടി പോഷകാഹാരം 1275000 1102081
9 ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് കണഷന്‍ 20000 500
10 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമി,ന്‍ പ്രവര്‍ത്തന ഫണ്ട് 100000 100000
11 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഇന്‍റര്‍കോം സംവിധാനം 30000 0
12 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല്‍ 420817 300000
13 കേരള വാട്ടര്‍ അതോരിറ്റിക്ക് വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കല്‍ 1000000 752420
14 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 2040000 1605000
15 മുന്‍കാല ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണം 100000 17255
16 കേരളോത്സവം 50000 0
17 ആയുര്‍വ്വേദ ഡിസ്പ്പെന്‍സറിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 100000 100000
18 ജാഗ്രതാ സമിതി 10000 6250
19 ഹോമിയോ ഡിസ്പ്പെന്‍സറിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 50000 50000
20 മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 100000 100000
21 പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ യുണിറ്റ് വിഹിതം & ആശാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് വേതനം 450000 270780
22 ഐ.എ.വൈ വിഹിതം 812500 812500
23 കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം 272000 64000
24 കിണര് പുനരുദ്ധാരണം 170000 40000
25 കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം 1190000 472500
26 എസ്.എസ്.എ 600000 600000
27 ബയോഗ്യാസ് പ്ളാന്‍റ് 297010 156800
28 സ്റ്റുഡന്‍റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് 45000 25000
29 കുടിവെള്ള വിതരണം 100000 0
30 വികലാംഗര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ 250000 0
31 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെര്‍വര് റൂം,റിപ്പയറിംഗ് & റീവയറിംഗ് 25000 0
32 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കിണര്‍ വൃത്തിയാക്കി മോട്ടോര്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ 50000 0
33 ശുചീകരണം,മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് 50000 50000
34 ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കുകളുടെ സെന്‍റേജ് ചാര്‍ജ് 29000 29000
35 ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-വനിത തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ബുട്ട്,ഗ്ളൌസ്,ടാര്‍പോളിന്‍ എന്നിവ വാങ്ങല്‍ 100000 0
36 കുടിവെള്ള വിതരണം 92000 92000
37 ഇ.എം.എസ്സ് ഭവന പദ്ധതി 112500 0
38 അംഗന്‍വാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ 300000 0
39 പത്താം ക്ളാസ്സ് തുല്യതാ പരീക്ഷ 25000 25000
40 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം പുനരുദ്ധാരണം 391886 0
41 ഒന്നാം നില നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ് 68925 68925
42 കാഞ്ഞിരപ്പാറ നടപ്പാതയിലുള്ള പോസ്റ്റ്മുറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 14000 0
43 ഐ.എവൈ ഭവന നിര്‍മ്മാണം 634932 634932
44 ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ വേതനം നല്‍കല്‌‍ 1530906 1530906

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

subsidy-criteria4

ഡി & ഓ ലൈസന്‍സ് പട്ടിക 2013-14

. ക്രമ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് നമ്പരും വീട്ടു നമ്പരും പേര് മേല്‍വിലാസം ആവശ്യം ഡി & ഒ തൊഴില്‍ നികുതി ഹോഴ്സ് പൌവര്‍ ലെയ്റ്റ് ഫീ ആകെ
1 11/123 റ്റി.കെ.ബോധേശ്വരന്‍ താഴുംപാല്‍ വീട്.കോയിപ്രം പി.ഒ പവലചരക്ക് വ്യാപാരം 100 360 2 462
2 6/196 A റെയ്ച്ചല്‍ മാത്യൂ മലയില്‍ കോട്ടയ്ക്കല്‍,കുമ്പനാട് പി.ഒ ഫ്ളോര്‍ മില്‍(3 എച്ച്.പി) 100 360 50 2 512
3 10/522 A ഗോപിനാഥന്‍ .എസ് പുല്ലേലത്ത് വീട്,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ ഹോട്ടല്‍(ജ്യോതിസ്) 100 360 2 462
4 3/115 റ്റി.വി.ജോണ്‍ റോഷ്നി നിവാസ്,പുല്ലാട് പി.ഒ ഫാന്‍സി ലേഡീസ് സെന്‍റര് 100 600 2 702
5 5/286 പി.ഇ.കുഞ്ഞമ്മ കവലയില്‍ താഴത്തേതില്,കുമ്പനാട് പി.ഒ വളം,കീടനാശിനി വില്പന(അഗ്രോ ഏജന്‍സീസ്) 100 360 2 462
6 3/527 G,H ഡോ.ഡാര്‍ലി ജെയിംസ് തറയശ്ശേരില്ി‍ വീട്,ഇരവിപേരൂര്‍ പി.ഒ ഗ്രേയ്സ് സെന്‍റര്‍ ക്ളിനിക്ക് 100 360 2 462
7 5/396 F ബീനാ മാമ്മന്‍ അമ്പലത്തിങ്കല്‍,തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി,മാരമണ്‍ പി.ഒ ഷേബാസ് ഹെര്‍ബല്‍ 100 360 2 462
8 3/119 രവീന്ദ്രപ്പണിക്കര്‍.കെ.പി കുന്നുകാലായില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ ഭാരത് സോറില്സ് 200 600 300 2 1102
9 7/573 രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ ചാലുവാത്തല വീട്,തട്ടയ്ക്കാട് ലക്ഷ്മി സ്റ്റോഴ്സ് 100 360 2 462
10 3/1 E മിനിമോള്‍ കെ കക്കാട്ടു പുത്തന്‍ വീട്,പുല്ലാട് പി.ഒ ഒലീവീയ ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍ 50 360 2 412
11 3/1 D കെ.ആര്‍.മനോജ് കുമാര്‍ രാഗ് കുളുത്തുങക്ഷ്കല്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ ഇമേജ് ഗ്രാഫിക്സ് 50 360 2 412
12 7/58 A മാത്യൂ ജോര്‍ജ്ജ് മംഗലപ്പുറത്ത്,കടപ്ര പി.ഒ ഏജിസിസ് മെര്‍ചെന്‍റെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 500 2 502
13 7/60 അലക്സ് ജോര്‍ജ്ജ് മംഗലപ്പുറത്ത്,കടപ്ര പി.ഒ ഹൈപ്രെറ്റ് ഇന്‍ഡ്യന്‍ ലിമിറ്റഡ് 500 360 2 862
14 മാത്യൂ ജോര്‍ജ്ജ് മംഗലപ്പുറത്ത്,കടപ്ര പി.ഒ ചുങ്കത്തില്‍ ഏജന്‍സീസ് 500 2500 2 3002
15 5/625 B ഡോ.സുമ സുമോദ് പറമ്പത്ത് വീട്,വാഴാര്‍മംഗലം പി.ഒ,ചെങ്ങന്നൂര്‍ എം.എം.സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്‍റല് കെയര്‍ 100 360 2 462
16 3/593 റ്റി.ജി വര്‍ഗ്ഗീസ് തുണ്ടിപ്പറമ്പില്‍,വരയന്നൂര്‍ പി.ഒ പ്രാന്‍റിംഗ് പ്രെസ്സ് 100 360 10 2 472
17 3/534 രമേഷ്.ബി മണ്ണൂര്‍ നിവിഹാര്‍,മാരാമണ്‍ പി.ഒ മണ്ണൂര്‍ ട്രെയിലേസ് 100 360 2 462
18 1/610 F രാജന്‍ ഏബ്രഹാം മമ്മരപ്പള്ളില്‍,കുറു്ങഴ പി.ഒ ത്രീ വീലര്‍ ഓട്ടോ സ്പയര്‍ പാര്‍ട്ടസ് 100 360 2 462
19 3/923 വര്‍ഗ്ഗീസ് എ.വി തെക്കേമണ്ണില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ കൃപാലയ കൂള്‍ ബാര്‍ 100 360 2 462
20 സെക്രട്ടറി,പുല്ലാട് സര്‍്വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോര്‌‍ 100 2 102
21 10/207 C പി.പി.വാസുദേവന്‍ പടിഞ്ഞാറ്റേതില്,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ ബേക്കറി,സ്റ്റേഷനറി 100 360 2 462
22 4/219 ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍ കാരയ്ക്കാട്ട് വീട്,കുറുങ്ങഴ പി.ഒ പലചരക്ക് വ്യാപാരം 100 360 2 462
23 3/497 റ്റി.എസ്.മാമ്മന്‍ തടത്തില്‍ വീട്,പുല്ലാട് പി.ഒ തടത്തില്‍ സ്റ്റോഴ്സ് 100 360 2 462
24 4/210 A,B ജോണ്‍ വര്‍ഗീസ് അണ്ടത്തേത്ത്,കുമ്പനാട് പി.ഒ,മുട്ടുമണ്‍ ജോ 4000 2500 2 6502
25 4/210 C ജില്‍ മോള്‍ അണ്ടത്തേത്ത്,കുമ്പനാട് പി.ഒ അണ്ടത്തേത്ത് ഏജന്‍സീസ് 4000 2500 2 6502
26 4/8 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ഫേലോഷിപ്പ് മിഷന്‍ ആശുപത്രി,കുമ്പനാട് 100 2 52 202
27 6/7 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ഫേലോഷിപ്പ് മിഷന്‍ ആശുപത്രി,കുമ്പനാട് ഹോസ്പ്പിറ്റല്‍ കാന്‍റന്‍ 100 2 102
28 6/146 ജെസ്സി മേരി കോശി പൊടിപ്പാറ പുത്തല് വീട്,കുമ്പനാട് പി.ഒ പൊടിപ്പാറ ഫ്യൂവല്‍സ് 4000 2500 2 6502
29 6/284 A ഡോ.റെജി തോമസ് കക്കുടിയില്‍ പ്രശാന്ത്,കവിയൂര്‍ പ.ഒ കക്കുടിയില്‍,ദെന്‍റല്‍ ക്ളിനിക്ക് ,കുമ്പനാട് 100 360 2 52 514
30 5/272 റോബര്ട്ട് ജെ മഞ്ചേരിക്കുളം,കുരിശുംമീട്ിട് പി.ഒ മഞ്ചേരിക്കുളം പ്രോവിഷന്‍ സ്റ്റോഴ്സ് 4000 2500 2 6502
31 ലൌലി ഏബ്രാഹാം അഴകത്ത്,കുറിയന്നൂര്‍ പി.ഒ 100 2 102
32 ഹബീബ് എം.വി മേനാത്ത് വീട്,അയിരൂര്‍ പി.ഒ എ വണ്‍ 50 360 50 2 462
33 ലൌലി ഏബ്രാഹാം അഴകത്ത്,കുറിയന്നൂര്‍ പി.ഒ ആയുര്‍വ്വേദ സെന്‍റര്‍ 100 360 50 2 462
34 4/252 C സിബിന്‍ തോമസ് ചെറുത്തോണ്‍,അങ്ങാടി പി.ഒ നീമല്‍ അലൂമിനിയം 100 360 2 462
35 6/708 B അച്ചാമ്മ ജോര്‍ജ്ജ് ചുണ്ടമണ്ണില്‍ വീട്,കടപ്ര പി.ഒ സോനാ പോല്‍റ്ററി ഫാം 100 360 2 462
36 3/109 എ.എം.റഹിം നസീറ മന്‍സില്‍,വരയന്നൂര്‍ പി.ഒ നസീറ സ്റ്റോഴ്സ് 100 900 2 1002
37 4/27 A,B റ്റി.റ്റി.തോമസ് താഴുംമ്പാല്‍ ബ്ളോസ്സം വില്ല,കുമ്പനാട് പി.ഒ ബ്ളൂ സ്റ്രാര്‍ ഇലട്രിക്കല്‍ & പ്ളംബിംഗ് 100 360 2 462
38 4/457 കെ.ജെ.ബേബി കടുത്താനത്ത്,കടപ്ര പി.ഒ ഇ.വി.ഇലട്രിക്കല്‍ 100 360 2 462
39 3/354 A,B ഷീല ജഗദീഷ് നിത്യ ചൈതന്യ,വകയാര്‍ പി.ഒ ചൈതന്യ 300 600 2 902
40 1/194 B സാജന്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് കിടായിത്തറയില്‍,കുറുങ്ങഴ പി.ഒ സോടാ 100 360 2 462
41 9/346 A ശശാങ്കന്‍ നായര്‍ സുമി ഭവന്‍,വരയന്നീര്‍ പി.ഒ റേഷന്‍ കട നം.27 100 2 102
42 3/826 A തോമസ് ചാക്കോ,കോമാട്ട് കോമാട്ട് വീട്,പുല്ലാട് പി.ഒ കോമാട്ട് സോമില് ഇന്‍ഡീസ് 200 1500 2 1702
43 പ്രസാദ് മാത്യു കുറ്റിക്കാട് വീട്,കടപ്ര പി.ഒ പിരമിഡ് കുറ്റിക്കാട്,,ഇല്‍ഫ്രാസ്രച്ചര്‍ 2000 2000 2500 10 6560
44 സി.റ്റി.സുരേഷ് മുണ്ടയ്ക്കല്‍ വീട്,പുല്ലാട് പി.ഒ അലൂമിനിയം സെന്‍റര്‍ 1000 2000 2 3002
45 മോഹന്‍ കുമാര്‍ കെ.സി ചിറയില്‍ വീട്,പുല്ലാട് പി.ഒ അര്‍ച്ചന ഫര്‍ണിച്ചര്‍ 100 360 50 2 512
46 രഘുനാഥ്.ജി പുത്തോട്ട് വീട്,വള്ളംകുളം പി.ഒ റീഗല്‍ ഇലട്രിക്കല്‍സ് 100 360 2 462
47 ജോസഫ് കോശി പുതുവേലില്‍ കെവിന്‍ വില്ല,ഇരവിപേരീര്‍ വിഷന്‍ കെയര്‍ ഒപ്റ്റിക്കല്‍സ് & കോണ്‍റ്റാറ്റ് ലെന്‍സ് ക്ളിനിക്ക് 100 600 2 702
48 ജോസഫ് കോശി പുതുവേലില്‍ കെവിന്‍ വില്ല,ഇരവിപേരീര്‍ സെലഷന്‍ പേപ്പര്‍ മാര്‍ട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഹോം 100 600 2 702
49 5/626 കെ.ജി.ഏബ്രഹാം ചരിവുകാലയില്‍,കുറുങ്ങഴ പി.ഒ സീയോണ്‍ ബുക്ക് ഡിപ്പോ 100 360 2 462
50 6/437 B അജു മാത്യൂ താഴുംമ്പാല്‍ വീട്,നെല്ലിമല പി.ഒ വെല്‍ഡിംഗ് വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ് 100 360 50 2 512
51 3/608 ഉഷാ കുമാരി ചെമ്പകശ്ശേരില്‍,കോഴഞ്ചേരി റോക്സിന്‍ ഹൌസ് 100 360 2 462
52 4/252 C ജെ.ബാബു ജെ.ജെ.വില്ല,കുമ്പനാട് പി.ഒ ക്യൂന്‍സ് ബേക്കറി,സ്റ്രേഷനറി 100 360 2 462
53 3/169 മനുമോന്‍ തോമസ് കിഴക്കേടത്ത്,പുല്ലാട് പി.ഒ കിഴക്കേടത്ത് മാര്ജിന്‍ ഫ്രീ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് 100 600 2 902
54 3/416 മോഹന്‍ നായര്‍ ഇ.കെ ചാലുങ്കല്‍ വീട്,കുറുങ്ങഴ പി.ഒ കേരള സ്റ്റോഴ്സ് 100 240 2 342
55 5/273 കെ.സി.ചാണ്ടി കവലയില്‍ വീട്,പുല്ലാട് പി.ഒ കവലയില്‍ പ്രൊവിഷന്‌‍ സ്റ്റോര്‍ 100 360 2 462
56 4/477 സാറാമ്മ മാത്യൂ വെള്ളിക്കര പാറചാത്തില്‍,കുമ്പനാട് പി.ഒ EMMLUS BOOK ROM 100 360 2 462
57 3/498 സുധാമണി എം.ആര്‍ മഴവഞ്ചേരില്‍,കടപ്ര പി.ഒ കൈരളി പേപ്പര്‍ മാര്‍ട്ട് സ്റ്റോഴ്സ് 100 360 2 462
58 10/625 A എലിസബത്ത് മാത്യൂ കുന്നശ്ശേരില്‍,കാരാപ്പുഴ പുല്ലാട് സിമന്‍റ് ബ്ളോക്ക് 100 600 50 2 752
59 11/53 B മുരളിധരന്‍ വി.പി വട്ടക്കറൂട്ടില്‍,കോയിപ്രം പി.ഒ അരവിന്ദ് എന്‍ജി.വര്‍ക്ക്സ് 100 360 50 2 512
60 ആന്‍റണി അഗസ്റ്റിന്‍ നിരന്നനിലത്ത്,ആറന്‍മുള പി.ഒ കശാപ്പശാല 15000 50 2 15050
61 ആന്‍റണി അഗസ്റ്റിന്‍ നിരന്നനിലത്ത്,ആറന്‍മുള പി.ഒ ഇറച്ചി വ്യാപാരം 300 2 302
62 3/5 ആന്‍റണി അഗസ്റ്റിന്‍ നിരന്നനിലത്ത്,ആറന്‍മുള പി.ഒ കോള്‍ഡ് സ്റ്റോറേജ് 200 2 202
63 3/6 ആന്‍റണി അഗസ്റ്റിന്‍ നിരന്നനിലത്ത്,ആറന്‍മുള പി.ഒ ചിക്കന്‍ സെന്‍റര്‍ 200 2 202
64 4/456 കെ.വല്‍സല ലക്ഷ്മി നിവാസ്,പുത്തന്ക്കാവ് പി.ഒ,ചെങ്ങന്നീര്‍ നാഷണല്‍ ഏജന്സീസ്(മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പ്) 200 900 2 1102
65 2/526 വി.എസ്,അശോക് വള്ളിപ്പറമ്പില്‍,കുറവന്‍കുഴി പി.ഒ അശോക ടയര്‍‌ വര്‍ക്ക്സ് 200 600 100 2 902
66 11/549 B ജെയ്സണ്‍.പി. ജെയ്സണ്‍,ഏലിയാമ്മ ജേക്കബ് ആലൂംമൂട്ടില്‍ വീട്,മുളക്കുഴ പി.ഒ,വരയന്നൂര് സാന്‍ജെയ് ബ്ളോക്ക് 100 900 50 2 1152
67 10/410 ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗ്ഗീസ് പുളിമൂട്ടില്‍ വീട്,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ പ്രൊവിഷന്‍ സ്റ്റോര് ‍ 100 360 2 462
68 4/14 മേരി ഏബ്രഹാം പുല്ലുപ്പറമ്പില്‍,പള്ളം പി.ഒ ഓര്‍ത്തോ 100 600 2 702
69 7 A സി.ആര്‍ മധു ചിങ്കപുരയിടത്തില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ പ്രൊവിഷന്‍ സ്റ്റോര് ‍ 100 240 2 342
70 1/456 എം.ജി.ജോണ് മുക്കുട്ടതാഴ്ചയില്‍,കുറുവന്‍കുഴി പി.ഒ വെല്‍ മാര്‍ക്ക് പ്രൊവിഷന്‍ & സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പ് 100 360 2 462
71 4/205 C,D ഷിബു വാസുപിള്ള 200 900 2 1102
72 3/584 ഡോ.റെജി.ജി.നായര്‍ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍,കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്രീവ് കണ്‍സ്യൂമ്‍സ് ഫെഡറേഷന്‍ ത്രിവേണി സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് 200 900 2 1102
73 4/206 A ലില്ലി.എ.ജി പുതിയേടത്ത്,മുട്ടുമണ്‍,കുമ്പനാട് സെന്‍ര്.ജോര്‍ജ്ജ് ഫര്‍ണിച്ചര്‍ 500 1200 16 2 1718
74 മാത്യൂ മാത്യൂ വാടാത്ത് വീട്,പുല്ലാട് പി.ഒ മേരി ലാന്‍റ് ബേക്കറി & മിനി സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് 200 900 50 4 2 1156
75 തങ്കമ്മ ജോയി പുതുപ്പറമ്പരില്‍,കുമ്പനാട് 100 8 2 110
76 റ്റി.എം.വര്‍ഗ്ഗീസ് താഴുംപാല്‍,നെല്ലിമല പി.ഒ വെല്‍ഡിംഗ് വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ് 100 360 50 6 2 518
77 കെ.ആര്‍.തങ്കമണി പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍,കുറുങ്ങഴ പി.ഒ ഹോളോബിക്സ് 300 600 100 6 2 1008
78 സതീഷ് ബാബു പൊരിയ്ക്കല്‍ വീട്,പുല്ലാട് പി.ഒ സര്‍ഗ അഡ്വറ്റൈസ്മെന്‍റ് 100 240 2 342
79 ആന്‍ സിന്ധ്യ മാത്യൂ വാലുപറമ്പില്‍ ,പുല്ലാട് പി.ഒ ആയുഷ് ഡൈകെയര്‌‍ 100 360 8 2 470
80 സിന്ധു അജി മഠത്തില്‍പറമ്പില്‍,ചാത്തന്നൂര്‍ പി.ഒ പൂജാ സ്വീറ്റ്സ് 100 360 8 2 470
81 തോമസ് ജേക്കബ് ചരിവുകാലായില്‍,കടപ്ര പി.ഒ ലിയോ മല്‍റ്റി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ദെന്‍റല് ക്ളിനിക്ക് 100 360 2 462
82 തോമസ് ജേക്കബ് ചരിവുകാലായില്‍,കടപ്ര പി.ഒ ഫോണ്‍ സിറ്റി 100 360 8 2 470
83 ഏലിയാമ്മ ജോണ് ആലുമൂട്ടില്‍ പ്രശാന്തി,കുമ്പനാട് പി.ഒ മൈ ഡ്രീമ്സ് 100 360 6 2 468
84 11/569 B സൂസന്‍ ജോണ്‍സണ്‍ കപ്പമാവുനില്‍ക്കുന്നതില്‍,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ പ്രൊവിഷന്‍ സ്റ്റോര്‍ 100 360 6 2 468
85 ബി.ദേവദത്തല്‍ ആനക്കുഴിയ്ക്കല്‍,കുറവന്കുഴി പി.ഒ ശ്രീജാ റ്റെസ്റ്റെയില്‍സ്,ഫുറ്റ് വിയര്‍ 100 360 4 2 466
86 4/150 എം.വി.അലക്സാണ്ടര്‍ മാവേലില്‍ തുണ്ടിയില്‍ പ്രയാര്‍,പാണ്ടനാട് പി.ഒ,ചെങ്ങന്നൂര് ഓവന്‍‌ ഫ്രഷ് സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് & മാര്‍ക്കറ്റ് 300 1200 6 2 1508
87 3/858 A എ.പി.ജയകൃഷ്ണന്‍ അലിക്കല്‍ പുത്തന്‍ വീട്,കുറവന്‍ക്കുഴി പി.ഒ ജയന് സോടാ ഫാക്ടറി & സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് 100 360 10 6 2 478
88 10/470 C കെ.ആര് രാജന് കണിയമംപറമ്പില്‍,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ ആതിര സ്റ്റോഴ്സ് 100 240 6 2 348
89 6/238 ഷാജന്‍.സി.തോമസ് 1020.B ,പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി-25 ബേര്‍ശേബ ബൈബിള‍്‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 100 360 6 2 468
90 സെക്രട്ടറി, ക്ഷീരോല്‍പാദനം സഹകരണ സ0ഘം ക്ഷീരോല്‍പാദനം സഹകരണ സ0ഘം,NO.PT 64(D),APCO. ഡൈറി യൂണിറ്റ് 100 360 6 2 468
91 5/629 സണ്ണിക്കുട്ടി ചാക്കോ ആലുമൂട്ടില്‍‌,പുല്ലാട് പി.ഒ ബെഥേല്‍ ബൈബിള് ഡിപാര്‍ട്ടമെന്‍റ് 100 360 6 2 468
92 3/527 E സനാന്തനാ ശര്‍മ പടിഞ്ഞാറേതില്‍,കുറിയന്നൂര്‍ പി.ഒ ശ്രീദേവി പെയ്ന്‍റ്സ് & ഹാഡ് വെയര്‍ 200 360 6 2 568
93 4/120 റോസ് ഫിലിപ്പ് വേലംപറമ്പില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ വേലംപറമ്പില്‍,വെല്‍ഡിംഗ് വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ് 100 360 50 6 2 518
94 എം.എ.ചാക്കോ മുട്ടക്കല്‍,കോയിപ്രം പി.ഒ മുട്ടക്കല് ഏജന്സീസ് 200 360 8 2 570
95 3/508 മോഹനന്‍ എം.പി പുത്തന്‍പറമ്പില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ മോഹനാ ബേക്കറി 100 600 6 2 708
96 7/183 വി.പി.രാമകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പൂവന്‍വടക്കേില്‍,പുല്ലാട് സൈക്കിള്‍ & സൈക്കിള്‌‍ സ്പെയ്സ് 1000 2000 6 2 3008
97 3/589 A വര്‍ഗീസ് മാത്യൂ ഓവനാലില്‌ ഹൌസ്,പുല്ലാട് ഓവനാലില്‍ സ്റ്റോഴ്സ് 100 360 2 462
98 9/184 B രാജശേഖരന്‍ നായര്‍ നടുവിലേത്ത് ഹൌസ്,വരയന്നൂര്‍ പി.ഒ രേഷ്മ സ്റ്റോഴ്സ് 100 360 6 2 468
99 7/372 വിമല്‍ കുമാര്‍ ബി മലയില്‍ വടക്കേതില്‍,കുന്നത്തുക്കര പി.ഒ വി.ബി ഇലട്രിക്കല്‍സ് & Plumbing 100 360 6 2 468
100 4/326 G,H സജു.കെ.തോമസ് M.D Popular motor co-opt Popular auto match,kumbanad 300 1200 50 40 2 1592
101 10/92 പി.വി.വിജയന് തൈക്കൂട്ടത്തില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ അമ്മ സ്റ്റോഴ്സ് 100 240 6 2 348
102 10/84 ടോം തോമസ് തലയശ്ശേരില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ തലയശ്ശേരില്‍ പ്രൊവിഷന്‍ സ്റ്റോര്‍ 100 240 6 2 348
103 പി.ചാണ്ടി 500 1500 200 6 2 1708
104 ജോസ് മാത്യൂ കുളത്തുമംമൂട്ടില്‍,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ കുളത്തുമംമൂട്ടില്‍ സ്റ്റോഴ്സ് 100 360 2 462
105 ഷിബു കുര്യന്‍ പുത്തന്‍ വീട്ടില്‍,കുന്നം,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ 400 2 402
106 സി.ആര്‍.വിജയന്‌‍ ചരിവുക്കാലായില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ 100 240 2 342
107 ഷിബു കുര്യന്‍ പുത്തന്‍ വീട്ടില്‍,കുന്നം,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ 100 360 2 462
108 100 360 6 2 468
109 കുര്യന്‍ തോമസ് സെക്രട്ടറി,കോയിപ്രം എസ്.സി.ബി ലിമിറ്റ്ഡ് നം.875,കടപ്ര പി.ഒ മാനുവര്‍ റ്റെക്ക്നെല്സര്‍ ഷോപ്പ് 200 900 6 2 1108
110 കുര്യന്‍ തോമസ് സെക്രട്ടറി,കോയിപ്രം എസ്.സി.ബി ലിമിറ്റ്ഡ് നം.875,കടപ്ര പി.ഒ നീതി മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോര്‍ 200 900 6 2 1108
111 6/758 B ബിജു ഭാസ്ക്കരന്‍ പുതുപറമ്പില്‍,നെല്ലിമല പി.ഒ,ഇരവിപേരൂര്‍ പ്രൊവിഷന്‍ സ്റ്റോര്‍ 100 360 6 2 468
112 6/42 എം.എം.പോത്തന്‍ മതിലുങ്കല്‍,കുമ്പനാട് പി.ഒ എം.എം.പി.സ്റ്റോഴ്സ് 100 360 50 6 2 518
113 6/266 200 1200 16 2 1418
114 3/468 B അനീഷ്.കെ.തോമസ് മാടോലില്‍ ഹോം,പുല്ലാട് പി.ഒ മാടോലില്‍ ഫ്യൂവല്‍സ് 4000 2500 50 2 6552
115 7/400 A ധനജയന്‍ വിജയ വിലാസം നീതു ബേക്കറി 100 360 6 2 468
116 3/589 A രാജേഷ് .ആര് നിരന്‍ജന ബി.എന്‍.363,മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് റോഡ്,തിരുവന്തപുരം റ്റെക്കനോ സൊലൂഷന്‍സ് 300 1200 24 2 1526
117 3/105 A എ.മണിയപ്പന്‍ കണക്കനാടമംപെട്ടി,മെട്ടൂര്‍ പി.ഒ,തെങ്കാശി ജൂലി ഹെയര്‌‍ ഡ്രെസ്സിംഗ് 100 240 6 2 348
118 3/116 Reghunatha Pamelar Pariya rathethu,pullad p.o Royal foot wear 100 240 6 2 348
119 5/396 A കെ.എസ്.ലക്ഷ്മ ണന്‍ കോലശ്ശേരില്‍ പി.ഒ ലൌലി സ്റ്റോഴ്സ് 100 360 6 2 468
120 3/146 ബിനീഷ് കുമാര്‍ വലിയപ്ളാത്,കോലിക്കല്‍ പി.ഒ ബെസ്റ്റ് ബേക്കറി 100 360 6 2 468
121 3/173 നാഗര്‍ മീരാന്‍ വലിയപ്പള്ളി സ്രീറ്റ്,വടകര പി.ഒ മീരാ സ്റ്റോഴ്സ് 100 600 12 2 714
122 4/205 D ലീലാമ്മ തോമസ് തുണ്ടിയില്‍ ഹോം,പുല്ലാട് പി.ഒ എബനേശര്‍ ബേക്കറി,പ്രൊവിഷന്‍ സ്റ്റോര്‍ 100 240 6 2 348
123 4/205 കോശി.കെ.മത്തായി ഹെബസണ്‍ വില്ല,പന്തളം പി.ഒ 100 360 2 462
124 5/609 പി.ആര്‍.ഷാജന്‍ക്കുട്ടി പുതുപറമ്പില്‍,നെല്ലിമല പി.ഒ ഷിപിന്ബേക്കറി 100 360 12 2 474
125 5/637 അബ്ദുള്‍ സത്താര് പാലയത്തു,കായംക്കുളം ഓറജ് ഫീഡ് ഫ്രഷ് 100 240 6 2 348
126 10/474 A റ്റി.ആര്‍.ശശിധ്രന്‍ നായര്‍ പ്രശാന്തി ഭവന്‍,തട്ടേക്കാട് വിജയ സ്റ്റോര്‍ 100 240 6 2 348
127 1/466 സതീഷ് ചന്ദ്രന്‍ ലക്ഷ്മി നിവാസ്,കുറവന്‍ക്കുഴി പി,ഒ Sun electric 200 900 200 2 1302
128 3/262 A പി.കെ.ജോണ്‍ പഴംപ്പള്ളില് ,പുല്ലാട് പഴംപ്പള്ളില് ഫ്ളോര്‍ മില് 100 360 100 10 2 572
129 10/436 A രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള കൃഷ്ണ വിലാസം,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ ആര്.കെ.എന്‍റര്‍പ്രൈസസ്സ് 100 360 6 2 462
130 5/252 റ്റി.കെ.രാമന്‍ക്കുട്ടി തുണ്ടിയിലഅ,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ പ്രൊവിഷന്‍ സ്റ്റോര് 100 240 8 2 350
131 3/452 സതീഷ് കുമാര്‍ സതീഷ് ഭവന് പുല്ലാട് ഓട്ടോ മൊബൈല്‍(വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്) 500 50 12 2 564
132 സതീഷ് കുമാര്‍ സതീഷ് ഭവന് പുല്ലാട് ഓട്ടോ മൊബൈല്‍സര്‍വീസ്) 100 1500 12 2 1614
133 4/467 A തോമസ് സി.വി ചെമ്മടാപുനായില്‍,തൃശൂര്‍ പ്രൊവിഷന്‍ സ്റ്റോര്‍ 100 360 12 2 474
134 6/292 ബിനു സാഹര്‍ ബിജു മന്‍‍സില്‍,ഫാത്തിമപുരം പി.ഒ,ചങ്ങനാശേരി ഹോട്ട് ചിപ്സ് 100 360 12 2 472
135 5/630 കെ.എസ്.മണികണ്ടന്‍ മാനസികേതില്‍,കുമ്പനാട് പി.ഒ മാനസി മിനി സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് 200 900 12 2 1114
136 9/142 A മാത്യൂ കുര്യന്‍ തോട്ടത്തില്‍ പടിഞ്ഞാറേ ആലുമൂട്ടില്‍,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ എഡന്‍ പൈപ്പ് വര്‍ക്ക്സ് 200 900 100 12 2 1214
137 3/110 ഷരീഫ്.എന്‍ പുതുശ്ശേരി തുണ്ടിയില‍്‍,കരുനാഗപ്പള്ളി Sale of vegetable s & Fruits 100 360 12 2 474
138 4/478 റ്റി.എം.മത്തായി താഴുംപാല്‍,കുമ്പനാട് പി.ഒ സ്വിസ്സ് ടൈം ഹോം(വാച്ച് റിപ്പെയിറിംഗ്) 100 360 2 462
140 6/232 E മനോജ് കെ.എം നെടുമണ്ണില്‍,നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി പി.ഒ,കോട്ടയം മഹിമാ സ്പെയ്സ് 100 360 12 2 474
141 4/212 F ജോഷി ബേബി ചെറിയാന്‍ നീരുവിലായില്,പുല്ലാട് പി.ഒ സ്റ്റുഡിയോ 100 240 2 342
142 5/82 B സൂസന്‍ കുരുവിള കൊടുംതറ മലയില്‍,ഇമരവിപേരൂര്‍ 100 240 12 2 354
143
144 7/421 A എം.എന്.ഭാസ്ക്കരന്‍ Manakathum kuzhiyil,

thattekkad,

koipuram

Provision store 50 240 5 2 297
145 10/347 A മനംമൂട്ടില്‍ സൈമണ്‍ മത്തായി മനംമൂട്ടില്‍,പൂവത്തൂര്‍ പി.ഒ സൈമണ്‍ സ്റ്റോര്‍(Provision store) 50 240 8 2 300
146 11/208 ബിനോ ടൈറ്റസ് Valyangelil,

koipuram

Provision store 100 360 12 2 474
147 2/194 സോമശേഖരന്‍‌ പുതുവാനാ പുത്തന്‍വീട്,കുറവന്‍ക്കുഴി പി.ഒ Provision store 100 240 2 342
148 8/345 A ബൈജു .കെ.ഷാജു കൊന്താശ്ശേരില്‍,കടപ്ര പി.ഒ,കുമ്പനാട് വുഡ് ലാന്‍റ് സോ മില്‍ 300 200 400 12 2 914
149 4/464 ജെസ്സി മാത്യൂ ആറങ്ങാട്ടു,വെണ്ണിക്കുളം പി.ഒ Keerthi Cakes ‘N’ Bakers 100 360 12 2 474
150 1/114 B ബിനു വര്‍ഗ്ഗീസ് കുറവന്‍പ്ളാവില്‍,കുറുങ്ങഴ പി.ഒ A & B Agencies(Electrical,plumbing) 100 360 12 2 474
151 5/80 മുഹമ്മദ് ഹാരീസ് പുലത്തറയില്,വള്ളംക്കുളം പി.ഒ Ever Green Vegatables & Fruits 100 360 12 2 474
152 6/300 B സുജാ പ്രസാദ് കുറ്റിക്കാട്ട്,കടപ്ര പി.ഒ കുറ്റിക്കാട്ട് മെഡിക്കല്‍സ് 100 600 12 2 714
153 7/738 കെ.പി.രാഘവന്‍ രതീഷ് ഭവന്‍,നെല്ലിമല പി.ഒ Roopesh Industries(Flour mill) 100 360 100 6 2 568
154 3/105 E ഏബ്രഹാം ഫിലിപ്പ് കുന്നപ്പുഴ,പുല്ലാട് പി.ഒ റെയിന്‍ബോ സ്റ്റുഡിയോ 100 360 2 462
155 8/126 ഷ്യാമള രാജന്‍ പനക്കശ്ശേരി,കടപ്ര പി.ഒ Provision store 100 240 2 342
156 4/108 ഓമന കുട്ടന്‍പിള്ള വള്ളിയാനാക്കുഴിയില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ ഒ.കെ.സ്റ്റോഴ്സ്(സ്റ്റേഷനറി & Provision store) 100 240 12 2 354
157 6/81 ശാലിനി.എസ്.നായര്‍ 100 360 12 2 474
158 7/400 A വി.എ.ജോണ്‍ വജിപ്പത്ര ഹോം,കോയിപ്രം പി.ഒ വജിപ്പത്ര എജിനിയറിംഗ് വര്‍ക്ക്സ് 100 360 50 12 2 524
159 7/96 കെ.കെ.ശശിധ്രന്‍ Koyhaluzhathil,chengannoor എജിനിയറിംഗ് വര്‍ക്ക്സ് 100 360 50 12 2 524
160 7/352 ജയ കുമാര്‍ ചെമ്മപനാല്‍‍‍‍‍ ഹൌസ്,കോയിപ്രം പി.ഒ എസ്.എസ്.സോടാ 100 360 50 12 2 524
161 3/491 രാധാ കൃഷ്ണ പണിക്കര്‍.പി.കെ പുത്തന്പുരയില്‍,പുല്ലാട് പി.ഒ Provision store 100 360 12 2 474
162 5/582 A ജോണ്‍ മാത്യൂ പടിഞ്ഞാറ്റേക്കാലാ,സോണി വില്ല Provision store 100 360 12 2 474
163 എം.ജെ.വര്‍ഗ്ഗീസ് 100 600 4 704
164 ഹരി കുമാര്‌‍.വി.പി ഹരിതാ 100 240 4 344
165 8/31 ,A,B ഓമന ശ്രീധരന്‍ കരിപ്പുറത്ത് പുത്തന്‍ വീട്,കടപ്ര പി.ഒ,കുമ്പനാട് രശ്മി സ്റ്റോര്‍ 100 240 12 2 354
166 2/675 സെക്രട്ടറി,ക്ഷീരോപ്ദാനം ക്ഷീരോപ്ദാനം,സഹകരണ സംഘം ക്ഷീരോപ്ദാനം,സഹകരണ സംഘം 200 900 14 2 1116
167 3/117 പി.എം.മുഹമ്മദ് ഹമീദ് റാവുത്തര്‍ പെരുപാറാ ഹോം,വാഴ്പ്പൂര് മലമ്പാര് ചിപ്സ് സെന്‍റര് 100 600 12 2 714
168 8/162 പി.എം.തോമസ് ചെള്ളേത്തു പാലാപറമ്പില്,കടപ്ര പി.ഒ,കുമ്പനാട് ജെ & ജെ സ്റ്റോഴ്സ് 100 360 100 12 2 574
169 8/161 പി.എം.തോമസ് ചെള്ളേത്തു പാലാപറമ്പില്,കടപ്ര പി.ഒ,കുമ്പനാട് ശാന്തി ബേക്കറി & മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോര് 100 240 12 2 354
170 4/56 D സുനില്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് പഴയപുലായില്‍,ഉമ്മക്കാവു പി.ഒ എസ്.പി.സോടാ 100 360 10 10 2 482
171 6/438,439 എബി മാത്യൂ Poabs Timber Products pvt.Ltd Poabs Timber Products pvt.Ltd 500 1500 1000 80 2 3082
172 6/219 ജോര്‍ജ്ജ് സി.റ്റി ചുണ്ടക്കാട്ട് പി.ഒ,കുറുങ്ങഴ പി.ഒ ഹെബ്രോന്‍ ബുക്ക് 100 240 14 2 356
173 8/467 രാജന്‍ പിള്ള മേലതെക്കേതില്‍,കടപ്ര പി.ഒ,കുമ്പനാട് രാജന്‍ റ്റീ ഷോപ്പ് 100 240 2 342
174 5/68 A Martin.A.Kuzhivekkethu Kuzhivekkallm,Kumbanad Seena Bekery 200 900 28 2 1130
175 5/252 A Blesson David Mathew Kodumtahu puthenparambil,Niranam p.o New tech Desighers & Creators 100 240 24 2 366
176 8/369 Anson Abraham Vanjipathra karellil,kunnathumkara p.o,othera,thiruvalla Tinku Medicals 100 360 14 2 476
177 4/494 P.Chandy Director Malayalam power laundry & Dry cleaning co pvt ltd,kumbanad MAPLD(Dry cleaning show room) 100 12 2 114
178 1/215 B Radha Sukumaran Mulkeleal house,poovathoor p.o Provision store 100 240 2 342
179 4/205 H Joy Kurian Iykkara Malayil,Pullad p.o Kurians coire House 100 360 12 2 374
180 5/268 Antony Thomas Kulathukal,Kumbanad p.o Vegetable shop 100 240 12 2 354
181 3/902 C P.V.Shaji Memana veettil,Kunnathanam Memana Brickes Industries 300 900 100 24 2 1326
182 Anuj Varghese George Tharel Blest Home,Kalloppara p.o Dream Cars(four wheeler) 100 360 12 2 474
183 6/284 B Annamma George A riyapallil Home,Kumbanad A.C.Agencies 100 360 2 462
184 6/284 C N.G.Mathai Nellimoottil,Kumbanad p.o Nellimoottil communications 100 360 2 462
185 1/115 Pulichanikal Thakkethil,Kavungumprayal,Puramattam Jose Vegetable Shop 100 240 14 2 356
186 5/225 C.K.Jacab Chi ,Kumbanad p.o Muttuman Medicals 100 600 16 2 718
187 1/281 Viji Gopal Manakppil,Edanad,Chengannoor 100 600 14 2 716
188 3/506 M.R.Radhakrishan Nair Marangattu,Kadapra p.o,Kumbanad Divya Coffee Works 100 360 50 16 2 528
189 8/195 M.R.Radhakrishan Nair Marangattu,Kadapra p.o,Kumbanad Divya Coffee Works 100 50 16 2 168
190 5/271 Susan Mathew Panackal house,kumbanad p.o Kripa store 100 240 16 2 358
191 1/610 C Sreedevi Sivaraman Sree sadanam,pullad p.o SKV collections 100 360 2 462
192 5/556 C Mathew Cheriyan Thekkemuriyil,Chengannoor p.o S.J.Hardwares 200 900 28 2 1130
193 3/670 B C.P.Surendran Mannil house,pullad p.o Provision store 100 360 2 462
194 6/145 B V.K.Rajasekharan pillai Valavoor kizhakethil,kuthamperoor National cement products 300 1200 200 2 1702
195 6/56 Krishnamoorthy Pillayarkovil street,pannaipuram,tamil nadu Kris bakery 100 600 26 2 728
196 3/340 T.Domini Palmdak,varayanoor Aquarius engineers 100 600 50 2 652
197 2/288 C V.G.Reghunathan Nair Vattamakputhm puthen purayil Sree vinayaka hollow brickes 300 900 100 2 1302
198 Bose Thomas Preppuzha,Poovathoor p.o 100 240 25 2 367
199 6/141 B Saji Varghese Kinlthukall modiyil,kuravankuzhy p.o Divine book dept. 100 240 2 2 367
200 6/307 Akhil.S.Raj Malamannathu,keekozhoor Encode IT solutions(web site designing) 100 360 2 487
201 P.S.Sajikumar Nair Manimandiram,kurugazha p.o Devikamol,Manimandiram stores 100 +100 600 727
202 3/581 A,B,C Asha John Philip Ayakkottu Peedikayil,Othera p.o Peejay motors 1000 2500 25 2 3527
203 10/543 V.J.Mathew Veloor House,Poovathoor p.o Sale of fertilizers 100 360 10 2 472
204 3/450 A V.G.Balakrishnan Manakkattu thoppil ,pullad p.o Glass house 4000 2500 1000 2 7502
205 10/475 Abraham George Mylamoottil,kumbanad p.o Mylamoottil Agencies 100 360 12 2 474
206 7/400 Anandan Nair Azhakedathu,pullad p.o A.V.W Stores 100 360 13 2 475
207 3/554 C M.P.Gopalakrishnan Krishna vilasam,pullad p.o New rock well industries(water supply) 200 900 25 2 1127
208 4/146 F David Thomas Kandathikal, Oline mens park 200 900 2 1102
209 8/246 C Satheesh N.V Nukathala puthuparambil,kadapra p.o Puthu parambil auto mobiles 100 360 50 2 512
210 3/709 C Sunil V.R Valliparambil,kuravankuzhy p.o Hotel vayal varam 200 900 2 1102
211 9/175 Rajeev M.R Palaikunnathil,meprath,poovathoor p.o Jaya pulavarisor(flour mill) 50 600 100 25 2 777
212 4/206 F Biju Mathew Puliyodil,kozhencherry Home fashions 200 600 2 802
213 6/449 B Annie Varghese Kuttiyil,Nellimala p.o Anish hotel 100 360 2 462
214 3/483 Suma Ninan Mananakunnil,kumbanad p.o Hotel classic & anupama caters 300 1500 2 1802
215 6/293 N.M.Varghese Eeranilayil,kumbanad p.o Guest tea shop 100 360 2 462
216 8/292,293 Shylaja.,V Gangothri,kadapra p.o Lal match indutries 200 1200 2 1402
217 3/450 R.Subramani Poovathummottil,pullad p.o New city bakery 200 1200 2 1402
218 4/191 B Akkama Philip Padijattumkara,kumbanad p.o Kripa foods 100 900 100 2 1102
219 Akkama Philip Padijattumkara,kumbanad p.o Kripa enterprices 50 50
220 10/295 A C.C.George Chunkathil Koipuram p.o Chunkathilhouse 300 1500 2 1802
221 4/265 C Jomi.K.Joseph Kuriackal,muttuman,kumbanad p.o Ben wood house 200 1200 2 1402
222 7/418 A.V.Mathew Adapanamkandathil,koipuram p.o Provision store 100 600 700
223 3/523 Ajith Pullad Vijayapuram,kurugazha p.o Provision store 100 100
224 4/206 J Topson.T Komattu,muttuman p.o Tops tees clothings 200 600 2 802
225 4/481 B Jayan Easow Malayil puthen veedu,nellimala p.o Ice cream storage & distribution 1000 1250 2250
226 6/291 Johnson.K.Mamman Chudamannil kanjiram nilkunathil,kadapra p.o Johnson foot wear 100 360 460
227 7/421 Rajan M.J Muthumarathil Diamonds 100 600 2 702
228 3/817 F Sreejith Mohan Vazhuvelil,pullad p.o Hotel sree manikanda 100 600 2 702
229 11/558 Kuttan Pilla K.M Konjon house,koipuram p.o Kuttan pilla provision store 100 240 2 342
230 11/14 T.G.John Thegan,koipuram p.o Baby stores provision store 100 240 2 342
231 4/276 C T.K.Prakashan Thannisseril,kumbanad p.o seethas 100 360 2 462
232 3/105 Gopalakrishnan Nair Sreerama sadanam,Thelliyoor p.o P.R.D.Jewellery 1000 2500 2 3502
233 6/232 Suma C.R Kollarkulathil,kumbanad p.o Tapasya graphics 100 360 2 462
234 554 C M.B.Gopalakrishnan Krishna vilasam,thettuparakkal,pullad p.o G.K.Enterprices 1000 1250 2250
235 5/172 Thomas.P.Jacob Pullukalayil,kurugazha p.o provision store 100 360 460
236 6/826 E,F Chandran Nair.P Ambily stores 100 360 460
237 3/575 C Rachel Thomas Kodiyoor,pullad p.o Paradise industries 300 1200 200 50 1750
238 4/212 Sivadasan M.K Mettayil puthen purayil,pariyarom p.o Star A/C Refrigerator 100 360 460
239 5/285 P.P.Oommen Kavalayil thazathethil,umbanad p.o Kavalayil oil mill & provision store 100 600 100 25 825
240 3/151 P.T.Samuvel Poovathummoottil,pullad p.o Poovathummoottil hardwares 500 1500 2000
241 5/473 Abraham George Mylammottil,kumbanad p.o Mylammoottil(paper plates-khadi village industries) 200 600 2 802
243 6/266,267 Gopi.K.S Kaniyamuttathu,kumbanad p.o Sharon hotel 100 600 700
244 5/613 Suresh .P.N Parayathanam,Eraviperoor p.o I matrix(computer sales & service) 500 600 2 1102
245 3/105 E Shahul

Panthapalamoottil,paduthodu p.o

Aiswarya textiles 100 2 102
246 6/33 B John Thomas

Thundiyil,maraman p.o

Little flour 200 900 2 1102
247 3/506 S.Periyaswami

Aalamkulam 8/70,Ambr road,Thirunalveli

Rentinam & kathinam vegetable shop 100 360 2 462
248 5/610 James Mathews

Rehoboth,Othera p.o

Nexus foot wear 100 360 2 462
249 7/298 C Aravind Krishnan A.K

Chandra Bhavan,kunnatumkara p.o

Akhil stores(provision stores) 200 300 500
250 4/162 B Babu Thomas

Punnavelil ,othera west p.o

B &B wood works 100 300 2 402
251 6/49 Nizar P.A

Saniya manzil,ponnadu p.o

Meeta palace 200 300 2 502
252 3/193 P.C.Thomas

Madlil house ,pullad p.o

Madolil vaidyasala 100 600 2 702
253 10/171 E Reny.G.Mathew,pallickal house,pullad p.o

pallickal house,pullad p.o

Pallickal store(provision store) 100 360 2 462
254 7/5 V.B.Mohanan

Valliuzhathil,kadapra p.o,kumbanad

Mohan store 100 360 460
255 3/145 T.V.Gopakumar

Vishnu Bhavan,Pullad p.o

Krishnamajali ayurveda, provision store 100 360 460
256 6/462 Valsamma

Kuttiyil,Nellimala p.o

Kuttiyil stores(provision store) 100 360 460
257 8/160 M.V.Soman

Me3pprathu,kadapra p.o,kumbanad

Chellethu pedika (provision store) 100 360 60
258 5/573 James Mathew

Aryapallil,kumbanad p.o

Margin free super bazer 200 360 560
259 5/280 C Binoy.K.Varghese

Muruppel paraykku,nannuvakkad

Inverter & battery sale 200 900 1100
260 1/194 Abraham son

Chiramukathu house,Nellimala p.o,Eraviperoor

Bakery 100 360 460
261 3/114 George Thomas & Shyni Thomas

Kizhakedathu house,pullad p.o

Mobile shop & accerssories 100 360 460
262 5/541 D Dr.Jacob Phili[p

Puthenparambil,kumbanad p.o

J.J.Sreaming centre 200 2500 2700
263 3/505 C.R.Muraleedaran

Charuvukalayil,poovathoor p.o

Sale of TV antenna 100 900 1000
264 4/206 C N.V.Raveendhran Assary

Nukathala kollamparambil,Kadapra p.o

Motor mechine work shop 100 180 280
265 6/421 D Thomas Koshy

Kochuvizhalil,Kumbanad

Liya hotel kumbanad 100 360 460
266 9/341 C Sugatha Prasannan

Souparnika,Varayanoor p.o

100 360 460
267 5/221 C K.VijayaVardhana Rao

Madhavapur,Hydrabad

Cement go down 500 1250 1750
268 4/206 J Topson.T

Komattu house,Muttuman

Sale of readymade garments & foot wear 200 360 560
270 4/206 A Deepesh kumar K.R

Deepalayam,Mallappuzhasserry p.o

Sales & service of two wheelers mission YAMAHA motors 2000 1250 3250
271 2/299 A Rajalakshmi M.P,

Padakurampil house,kadapra p.o

Medical laboratory paramedical rs.200 100 300 400
272 3/487 Selvan

Valiaparambil,Fathimapuram p.o

100 360 460
273 6/420 A Shyju

Plamthottathil,Nellimala p.o,koipuram

200 450 650
274 6/75 Jayan Easow

Malayil puthenveedu,Nellimala p.o,eraviperoor

200 450 650
275 6/421 B Rajan pothen

Uthumkuzhyvadakethil,kuttappuzha p.o

500 1500 2000

ADVANCED LISENCE

276 9/247 Mohan kumar K.C Chirayil veedu,pullad p.o 100 360 50 510
277 5/650 E Sunny Oommen Kunnampurathuveedu,kumbanad p.o 200 450 650
278 3/595 C.T.Suresh Mundackal veedu,varayanoor p.o 1000 2500 3500
291 4/164-65 A.M.Thomas Edathimalayil,Kumbanad p.o 30+100 240+360
292 3/113 A P.K.Ramachandra Panicker Pariyarathethu veedu,Pullad p.o 50 +10 360 + 360 780
295 5/556 B Binu Thankappan Agilimmoottil veedu,Nellimala p.o 100 360 460
296 Manikkuttan Nair Thekkummoottil,kunnathumkkara p.o 100 360 460
299 3/48 Smitha V Cherumala veedu,koipuram Mobile service 100 360 460
300 3/527 P.G.Joseph Puthenparambil,nalkkavala,thrikkodithanam cycle 300 600 900
304 3/509 Arif Raja Puvathumoottil,Pulad p.o 100 600 700
306 11/101 B Secretary കോയിപ്രം ക്ഷീരോദ്പാദക സഹകരണ സംഘം 100 360 460
315 3/485 K.N.Gopalakrishnan Nair Kizhakkedathu vadakkethil 2290 7270