ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ബാബു പ്രസാദ്. ബി സെക്രട്ടറി
2 ഗീരീഷ്. എം അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
2 ഗോപകുമാര്‍. കെ.,ജി ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
3 ഇന്ദിര അക്കൌണ്ടന്‍റ്
4 ബിനുലാല്‍. എ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
5 പുഷ്പ്പവല്ലി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 ബിജു .ടി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
7 പ്രഭാകരന്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
8 അനീഷ് മോന്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
9 ജിയാസ്. കെ. എ ക്ളര്‍ക്ക്
10 ഡെന്‍സി റോസ്ലിറ്റ് ക്ളര്‍ക്ക്
11 ഷിജുല. പി ക്ളര്‍ക്ക്
12 സുനില്‍കുമാര്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
13 അശോകന്‍. ടി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
13 മൊയ്തീന്‍ കോയ ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
14 വി. വി. റീജാബായ് ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
15 കെ. എം. രാജന്‍ ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
16 കെ. കല്ല്യാണി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
17 സൈദ് അലി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
18 മൊയ്തീന്‍ കോയ ഡ്രൈവര്‍