ഇലക്ഷന്‍ -2015 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റില്‍ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടോ….. സര്‍ച്ച് ചെയ്യന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

DRAFT VOTER LIST