കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പർ
1 സുരേഷ് കുമാര്‍ .കെ സെക്രട്ടറി 9496049651
2 ജോസ് അബ്രഹാം അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി 9745121805
3 ജ്യോതികുമാരി.കെ.എന്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 9496424590
4 ധന്യ ജോസഫ് വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 8281607207
5 ജോണ്‍ ജോണ്‍.കെ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ 8547876854
6 സൈറ ജോണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,ഹോമിയോ 9495114209
7 ദിലീപ്.കെ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,ആയുര്‍വ്വേദം 8547720713
8 ശ്രീനിവാസന്‍.ജി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 8547516203
9 പ്രസന്ന കുമാരി ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 9447724250
10 ജോസ് ജയകുമാര്‍ ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 9497196627
11 ഇ.കെ.സുലീഖ ബീവി ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് 9497600797
12 സുമിഷ.കെ.കെ അസിസ്റ്റന്‍റ് എന്‍ജിനീയര്‍,എല്‍.എസ്.ജി.ഡി 9400267175