ജനപ്രതിനിധികള്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വയമ്പ് വി.കെ.ലളിത CPI(M) വനിത
2 പൊടവടുക്കം അമ്പാടി CPI എസ്‌ ടി
3 ഉദയപുരം ശ്രീലത.പി.വി CPI(M) വനിത
4 കോടോം സി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ CPI(M) എസ്‌ ടി
5 അയറോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു CPI(M) ജനറല്‍
6 ചുള്ളിക്കര എ.സി.മാത്യു CPI(M) ജനറല്‍
7 ചക്കിട്ടടുക്കം സുമിത്ര.ടി.പി INC എസ്‌ ടി വനിത
8 ബേളൂര്‍ ഇന്ദിര.പി CPI(M) വനിത
9 അട്ടക്കണ്ടം പുഷ്പ.എം CPI(M) എസ്‌ ടി വനിത
10 ബാനം ഉഷ.ടി.വി CPI(M) വനിത
11 ആനപ്പെട്ടി ഭൂപേഷ് CPI ജനറല്‍
12 മൈയ്യങ്ങാനം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ IUML ജനറല്‍
13 കാലിച്ചാനടുക്കം അനീഷ് കുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
14 ചെറളം ലത CPI(M) വനിത
15 തായന്നൂര്‍ സജിത INC വനിത
16 എണ്ണപ്പാറ ബിന്ദുലേഖ.എന്‍.വി INC വനിത
17 അയ്യങ്കാവ് അനില്‍ കുമാര്‍.എ CPI(M) ജനറല്‍
18 പറക്ലായി സി.കുഞ്ഞമ്പു BJP ജനറല്‍
19 ആനക്കല്ല് ഉഷ.പി.എല്‍ CPI(M) വനിത