ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 പി.പി രാജന്‍ സെക്രട്ടറി
2 ശ്രീനിവാസന്‍.പി അസി. സെക്രട്ടറി
3 ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
4 പ്രിന്‍സിയ മുഹമ്മദ് അക്കൌണ്ടന്റ്
5 ജംഷീറലി കെ.ടി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 സുനില്‍ രാജന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ഷമീദ് പി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ജിനീഷ് കെ.ടി ക്ലര്‍ക്ക്
9 രൂപേഷ് ക്ലര്‍ക്ക്
10 നാസര്‍ കെ ക്ലര്‍ക്ക്
11 ശ്രീലേഖ ക്ലര്‍ക്ക്
12 ബഷീര്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
13 മുഹമ്മദ് അഷറഫ് ഡ്രൈവര്‍
14 വേലായുധന്‍ പി.ടി.എസ്
15 പ്രാകാശന്‍ എം.കെ പി.ടി.എല്‍
16 ഗീത. പി പി.ടി.എസ്
17 പാത്തുമ്മ എ.പി പി.ടി.എ
18 അജ്‍നാസ് എം.പി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (ഐ.ടി)
19 എല്‍സമ്മ ജേക്കബ് അസി. എഞ്ചീ. എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
20 രോഹിത ഓവര്‍സിയര്‍, എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
21 ഷാജു.ഇ.എം ക്ലര്‍ക്ക് എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
22 ആമിന നുസ്റത്ത് എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍
23 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ തടായില്‍ എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എ അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡി.ഇ.ഒ