വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കൊടിയത്തൂര്‍ സാറ INDEPENDENT വനിത
2 കാരക്കുറ്റി അബ്ദുള്ള ചാല്‍ത്തൊടിക CPI(M) ജനറല്‍
3 മാട്ടുമുറി താജുന്നീസ മാവായില്‍ INDEPENDENT വനിത
4 ഗോതമ്പുറോഡ് കബീര്‍ കക്കാടന്‍കുന്ന് CPI(M) ജനറല്‍
5 തോട്ടുമുക്കം കെ.സി നാടിക്കുട്ടി CPI(M) എസ്‌ സി
6 പള്ളിത്താഴം സണ്ണി വെള്ളാഞ്ചിറ CPI ജനറല്‍
7 പുതിയനിടം സുജാ ടോം INC വനിത
8 എരഞ്ഞിമാവ് സ്വപ്ന അരിയങ്ങോട്ടുചാലില്‍ CPI(M) വനിത
9 പന്നിക്കോട് ഷിജി പരപ്പില്‍ CPI(M) വനിത
10 പഴംപറമ്പ് മുഹമ്മദ് ടി.പി.സി INDEPENDENT ജനറല്‍
11 പൊറ്റമ്മല്‍ കെ.വി അബ്ദുറഹിമാന്‍ IUML ജനറല്‍
12 ചെറുവാടി ആമിന പാറക്കല്‍ INDEPENDENT വനിത
13 ചുള്ളിക്കാപറമ്പ് വെസ്റ്റ് ജമീല തൊട്ടിമ്മല്‍ INDEPENDENT വനിത
14 ചുള്ളിക്കാപറമ്പ് ഈസ്റ്റ് ചേറ്റൂര്‍ മുഹമ്മദ് INDEPENDENT ജനറല്‍
15 കണ്ണാംപറമ്പ് ചന്ദ്രന്‍ കെ.പി CPI(M) ജനറല്‍
16 സൌത്ത് കൊടിയത്തൂര്‍ സാബിറ തറമ്മല്‍ CPI(M) വനിത