ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 അന്നക്കുട്ടി ദേവസ്യ പ്രസിഡന്റ്
2 മുഹമ്മദ് ലുക്മാന്‍ എം.പി. സെക്രട്ടറി
3 ബാബു വി.പി. അസി. സെക്രട്ടറി
4 സുദേവന്‍ പി.സി. ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
5 സുമ വി. അക്കൌണ്ടന്‍റ്
6 സുന്ദരന്‍ സി.കെ. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്  (ജീവനക്കാര്യം,ഓഡിറ്റ്,വിവരാവകാശം)
7 അശോകന്‍ വി.കെ. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (ഡി&ഒ ലൈസന്‍സ്,തൊഴില്‍ നികുതി)
8 മനോജ് കുമാര്‍ വി.പി. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ്,കെട്ടിട നമ്പറിംഗ്, കെട്ടിട ജമ മാറ്റല്‍)
9 ഷൈലജ സി.കെ. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം)
9 റെയ്ഗണ്‍ കെ.ജോസ് ക്ലര്‍ക്ക് (വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍,ജനന-മരണ രജിസ്ട്രഷന്‍)
10 ബിജേഷ് പി.കെ. ക്ലര്‍ക്ക്  (പെന്‍ഷനുകള്‍,തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം,ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍)
11 അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ് പി.കെ. ക്ലര്‍ക്ക്(പരാതികള്‍)
12 സെലീന പി.എ. ക്ലര്‍ക്ക്
13 ജസ്റ്റിന്‍രാജ് കെ.എസ് ക്ലര്‍ക്ക്
14 ജോണ്‍ പി.ടി ക്ലര്‍ക്ക്
16 റാഷിദ് സി.കെ. ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
17 ആര്യമോള്‍ എം.കെ. ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്