മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം
1 പോള്‍ ചാലില്‍
2 അറയ്ക്കല്‍ ജോസഫ്
3 കെ.ജെ.തോമസ്
4 ബി.ഡി.ജോസഫ്
5 പി.ജെ.വക്കച്ചന്‍
6 എം.സി.കുര്യന്‍
7 കെ.വി.വര്‍ക്കി