മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം വര്‍ഷം
1 കെ.ജെ.മാത്യു 1953- 1962
2 എന്‍.എസ്.രാമന്‍ നമ്പൂതിര 1964 - 1966
3 സഖറിയാസ് ചെറിയാന്‍ 1966 - 1979
4 എന്‍..നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരി 1979 - 1980
5 പാച്ചി ഫിലിപ്പ് 1980- 1985
6

പി.റ്റി.ജോസഫ് 1988 - 2000

7   അപ്പച്ചന്‍ പാറത്തൊട്ടി

8. കെ എം രാധാകൃഷ്ണന്‍

9. തെരേസാമ്മ ചെറിയാന്‍

10                ബോബി മാത്യു

11കെ എം രാധാകൃഷ്ണന്‍ 2010-15