ഭരണ സംവിധാനം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

പ്രസിഡന്‍റ് - ശ്രീമതി. ഷൈബി മാത്യു, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 11

വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് - ശ്രീ. അഖില്‍ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 4

വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ - ശ്രീമതി ഷിജി ജോമോന്‍, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 14

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ - ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ജോണ്‍, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 6

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ - ശ്രീമതി മിനി മാത്യു, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 7

ശ്രീമതി റ്റീ ന മാളിയേക്കല്‍, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ്1

ശ്രീമതി റെനി ജയന്‍, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ്2

ശ്രീ .പി എന്‍ ബിനു, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 3

ശ്രീമതി. ബിന്ദു രമേശ്, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 5

ശ്രീ. കെ എസ് ജയന്‍, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 8

ശ്രീമതി. ശാന്തി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 9

ശ്രീമതി ലിസി എബ്രഹാം, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 10

ശ്രീ. നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരി, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 12

ശ്രീ. എം കെ മണി, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 13

ശ്രീ ബോബി തോമസ്, മെമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് 15