കാവനൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് -2019-2020 വര്‍ഷത്തെ സാംമ്പത്തിക ബജറ്റ്

budget-2019-2020

2019-2020 വികസന സെമിനാര്‍-കാവനൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്

വികസന സെമിനാര്‍ വികസന സെമിനാര്‍-1

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-2018-19

ജന പ്രതിനിധികള്‍

Kavanur  Grama Panchayat, Malappuram District
Ward No Ward Name Member Party Reservation
1 ELIYAPARAMB
SRI.UBAIDULLA SHAKIR
CPI(M) General
2 PARIYARAKKAL
SRI.NEELAKANDAN AYYADAN
CPI(M) General
3 ATHANIKKAL
SRI.SIVADASAN
CPI(M) General
4 KAVANUR NORTH
SRI.ABDUL KAREEM
IUML General
5 VADAKKUMURI
SMT.SARABI PUTHALAVAN
IUML Woman
6 MOZHIPPADAM
SMT.SUNITHA KUMARI
CPI(M) Woman
7 VAKKALOOR
SMT.AMINA THALTHODI
IUML Woman
8 IRUVETTY WEST
SRI.ABDURAHIMAN
CPI(M) General
9 IRUVETTY EAST
SRI.MUHAMMED SHEREEF KADOORAN
INC General
10 THOTTILANGADI
SRI.NEELAKANDAN K
CPI(M) SC
11 VADAKKUMALA
SMT.VIDHYAVATHI
CPI(M) Woman
12 KAVANUR SOUTH
SMT.SYAMILI M.K
CPI(M) SC Woman
13 CHENGARA NORTH
SRI.DANESH
INC General
14 CHENGARA MELEMUK
SMT.RIFNA
IUML Woman
15 CHENGARA THADATHIL
SMT.RAMLABI MATHILVALAPPIL
IUML Woman
16 ELAYUR SHAHINA M
INDEPENDENT Woman
17 PETTIYATH
SMT.BEENA MANACHIKUNNUMMEL
CPI(M) Woman
18 MAMPUZHA
SMT.KADEEJA
IUML Woman
19 THAVARAPARAMB
SRI.AHAMAD KOLANGARA
INDEPENDENT General

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

 1. എസ്.സി.വിദ്യാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
 2. ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള സബ്സീഡി
 3. കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ്
 4. പൈപ്പ് ലൈന്‍ കമ്പോസ്റ്റ്
 5. വനിത സ്വയം തൊഴില്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ക്കുള്ള സഹായം
 6. വയോജനങ്ങള്ക്കുള്ള കട്ടില്‍-ജനറല്‍
 7. വീട് പുനരുദ്ധാരണം-ജനറല്‍
 8. വയോജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള കട്ടില്‍-എസ് സി
 9. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണേഭോക്ത പട്ടിക

കെട്ടിട നിര്‍മാണ അപേക്ഷകള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മാണം

ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ് 2016 -17

കാവനൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016- 17 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളിലായി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾ  >>>>>

ലൈഫ് മിഷൻ - സാധ്യതാ പട്ടിക

1.  സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക >>>>>>

2. സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക >>>>>>>>

ഗുണഭോകൃതൃ പട്ടിക 2015-16

 1. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്ക്കുള്ള സഹായം
 2. എസ്.സി.വിദ്യാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
 3. കക്കൂസ് നിര്മാണം എസ്.സി
 4. എസ്.സി.വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഫര്ണീച്ചര് Read the rest of this entry »

ഐ.എ.വൈ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക 2015-2020

പഞ്ചവർഷ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

1. ജനറല്‍ വിഭാഗം

2. എസ്.സി. വിഭാഗം