CRZ MAP

77feef44-2eaa-454f-b29c-2c1c949cb246

579f5dbd-1fd2-49fd-b0ab-09192b49926e

9a645196-b480-46f9-bf13-0409bb3d6957

7d0cd7b5-5b04-45d3-8b85-541307efeeb3

ഡേറ്റാ ബാങ്ക്

kgsearchfiledownloadpdf

ജനപ്രതിനിധികള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍

വാര്‍ഡിൻറെ പേര്

മെമ്പര്‍മാര്‍

സ്ഥാനം

പാര്‍ട്ടി

സംവരണം

1

പുളിക്കീഴ് വടക്ക്

ബി ദീപക്

മെമ്പര്‍

ജനറല്‍

2

പണ്ടാരച്ചിറ

വിപിന്‍ മോഹന്‍

മെമ്പര്‍

എസ്‌ സി

3

മഹാത്മാഗാന്ധിസ്മാരക വായനശാല

മിനി എം

മെമ്പര്‍

വനിത

4

തോട്ടുകടവ്

സുമാ രാജു

മെമ്പര്‍

വനിത

5

പി.എച്ച്.സി വാര്‍ഡ്

ആര്‍.റോഷിന്‍

മെമ്പര്‍

ജനറല്‍

6

പുതുക്കുണ്ടം

ഓമന വി

മെമ്പര്‍

വനിത

7

വാതല്ലൂര്‍കോയിക്കല്‍

മറിയാമ്മ (മേഴ്സി)

മെമ്പര്‍

വനിത

8

കാര്‍ത്തികപ്പളളി

ജിമ്മി വി കൈപ്പളളി

മെമ്പര്‍

ജനറല്‍

9

വലിയകുളങ്ങര

ഗിരിജാഭായി

പ്രസിഡന്‍റ്

വനിത

10

തോട്ടുകടവ് യുപിഎസ്

ബിനു ഷാംജി

മെമ്പര്‍

വനിത

11

എസ്.എന്‍.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്

ജി.രഞ്ജിത്ത്

മെമ്പര്‍

ജനറല്‍

12

ഹോമിയോ ആശുപത്രി വാര്‍ഡ്

സരിതാ സാബു

മെമ്പര്‍

ജനറല്‍

13

മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍ സ്മാരക വായനശാല

ആര്‍.അമ്പിളി

വൈസ്പ്രസിഡന്‍റ്

വനിത

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018/19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

102

113

13

142

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017/18

101

112

121

141

151

162

171

181

191

201

221

231

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2019/20

6b1

10

111

12

14

15

16

17

18

19

20

22

23

Audit Report 2017/18 and 2018/19

aims

aims1718

AFS 2018/19

balance-sheet

balancesheetschedule

ie-schedule1

ie-statement1

rp-schedule

rp-statement1

rptb1schedule

rptcashbooksummary

rptchequereceivedregistergen9

rptchitta

rptledgertrialbalance

AFS 2017/18

bs-schedule

bs

bs1

cashflow

ie-schedule

ie-statement

r-p-schedule

rp-statement

trial-balance

കാര്‍ത്തികപ്പളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍

karthikappallygpgmailcom_20200803_190401

karthikappallygpgmailcom_20200803_190535

karthikappallygpgmailcom_20200803_190605

karthikappallygpgmailcom_20200803_190624

karthikappallygpgmailcom_20200803_190645

karthikappallygpgmailcom_20200803_190704

karthikappallygpgmailcom_20200803_190721

karthikappallygpgmailcom_20200803_190736

Older Entries »