പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം

water-tank

8-ാം മൊഡ്യൂള്‍ ആശാപരിശീലനം

untitled

untitled

img-20180904-wa00111

1

img-20180802-wa0027

untitled2

untitled-21

untitled

02

01

വികസന സെമിനാര്‍

കാരാകുറുശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 13-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന സെമിനാര്‍ 2018 മാര്‍ച്ച് 16 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് ബഹു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. പി.ആരവിന്ദാക്ഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

vikasana-seminar