ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ജയലത സെക്രട്ടറി
2 ബിജുലാല്‍ പി.എസ് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 കെസ്സി എം.റ്റി ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ജോസ് .ജെ അക്കൌണ്ടന്‍റ് (എ1 )
5 അബ്ദുല്‍ മജീദ് എന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (എ2 )
6 അയ്യബൂ് പി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (എ3 )
7 പ്രിയാമോള്‍ ജേക്കബ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (എ4 )
8 അനൂജ ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (എ5 )
9 ഷീബ കെ.പി ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി5 )
10 പിയൂഷ് ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി4 )
11 സനൂജ്. പി ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി3 )
12 ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ മാലിക് എം ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി2 )
13 ധനി ചന്ദ്രന്‍ ( ലീവ്) ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി1 )
14 ഷിബു കിളിവായില്‍ ഓഫീസ് അറ്റെന്‍റെന്‍റ്
15 ഫര്‍ഹാന്‍ ഓഫീസ് അറ്റെന്‍റെന്‍റ്
16 ചിന്നു എ.കെ പാര്‍ട്ട്‌-ടൈം സ്വീപര്‍
17 ശുഹൈബ് കല്ലത്താന്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്