ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 പ്രഭാകരന്‍ സെക്രട്ടറി
2 രമേഷ്‌. പി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 വിജയ സി എല്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ജോസ് .ജെ അക്കൌണ്ടന്‍റ് (എ1 )
5 അബ്ദുല്‍ മജീദ് എന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (എ2 )
6 സുധ പാറോള്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (എ3 )
7 ഷൈനിമോള്‍. എസ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (എ4 )
8 അയ്യൂബ് പി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (എ5 )
9 വനജ സി ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി5 )
10 സിജു കെ ടി ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി4 )
11 നിഷ പി ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി3 )
12 ശബ്ന .പി ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി2 )
13 ധനി ചന്ദ്രന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (ബി1 )
14 രാജ്മോഹന്‍ കെ.വി ഓഫീസ് അറ്റെന്‍റെന്‍റ്
15 നാരായണന്‍ കെ എം ഓഫീസ് അറ്റെന്‍റെന്‍റ്
16 ചിന്നു എ.കെ പാര്‍ട്ട്‌-ടൈം സ്വീപര്‍
17 മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ് വി. പി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്