കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍-സൗജന്യമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം നല്‍കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക

LIST

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ നിയന്ത്രണം - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തല കമ്മറ്റി രുപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

steet-dogs

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

agriculture-labour-pension

disability-pension

old-age-pension

unmarried-women-above-50-years

widow-pension

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി

plan-expenditure-report-2012-13

plan-expenditure-report2013-14

plan-expenditure-report2014-15

plan-expenditurereport2015-16

plan-expenditurereport2016-17

report2009-10

report2010-11

report2011-12

plan-expenditurereport2017-18

plan-expenditurereport2018-19

plan-expenditurereport2019-20

അക്കൌണ്ടന്‍റ് കം ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ നിയമനം

img_20191221_0001

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ

form1veri

form2verification

form3verification-1

form5verification

form4verification

form6verification

form7verification

form8verification

form9verification

form10verification

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ യോഗ്യതകള്‍

img_20191123_0001

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ നിയമനം

img_20191119_00021

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

img_20191114_0002