ടെണ്ടര് പരസ്യം

കണിച്ചാര് ടെണ്ടര്

കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ആട് വിതരണം എസ് സി വനിത

എസ്.ടി വനിതകള്‍ക്ക് ആട്

എസ്.ടി വനിതകള്‍ക്ക് കറവപശു

എസ്.ടി വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴിയും കൂടും

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കശുമാവ് കൃഷി തൈവിതരണം

കിണര്‍ ശുചിത്വമാക്കല്‍ എസ്.സി

കിണര്‍ ശുചിത്വമാക്കല്‍

കിഴങ്ങ് വര്‍‌ഗ്ഗ കിറ്റ് വിതരണം

തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ്

പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം

പാലിന് സബ്സിഡി

ഫലവൃഷതൈ വിതരണം

വനിതകള്‍ക്ക് കറവപശു-ജനറല്‍

വനിതകള്‍ക്ക് പെണ്ണാട് വിതരണം

വിവാഹ ധനസഹായം പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.ടി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുളള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

കണിച്ചാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം 26/01/2018

republic-day-new1

ലൈഫ് കരട് ലിസ്റ്റ്

life-boomi-ulla-bavana-rahitharlife-boorahitha-bavana-rahithar

കണിച്ചാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

st-muttakozhy-2-theeru12

1-st-theerumanam15

കണിച്ചാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത കേരളം-തടയണ നിര്‍മാണം


ഓണഘോഷം 2016

ഓണഘോഷം 2016

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം 2016

INDEPENDENCE DAY

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

1.തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

2പ്രസിഡണ്ട് 3.വൈസ്പ്രസിഡണ്ട്

കണിച്ചാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ആകെ 80 ശതമാനം പോളിംഗ്

1.ഓടംതോട്(79.31) 2. അണുങ്ങോട്(81.08) 3. കണിച്ചാര്‍(73.68) 4.വെള്ളൂന്നി(87.00) 5.നെല്ലിക്കുന്ന്(80.00) 6.ചെങ്ങോം(79.27) 7.ഏലപ്പീടിക(81.21) 8. പൂളക്കുറ്റി(79.68) 9. നിടുംപുറംചാല്‍(83.74) 10.ഓടപ്പുഴ(79.06) 11.കൊളക്കാട്(77.07) 12.മാവടി(80.15) 13.ചാണപ്പാറ(78.76)

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ” 2015-നവമ്പര്‍ 2″ രാവിലെ  7 മണിമുതല്‍ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ

കണിച്ചാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 13 വാര്‍ഡുകളിലേക്കുള്ള നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടുന്ന അവസാന തീയതി 14.10.2015 3.00 മണിവരെ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ നേരിട്ടോ, റിട്ടേര്‍ണിംഗ് ആഫീസര്‍(കതിരൂര്‍ സബ് രജിസ്റ്റാര്‍ ആഫീസ്) സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന കതിരൂര്‍ സബ് രജിസ്റ്റാര്‍ ആഫീസ് വെച്ച് ( രാവിലെ 11.00  )  15.10.2015  നടത്തുന്നതാണ്.

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

election

കണിച്ചാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1-ഓടന്‍തോട്

2-അണുങ്ങോട്

3-കണിച്ചാര്‍

4-വെള്ളൂന്നി

5-നെല്ലിക്കുന്ന്

6-ചെങ്ങോം

7-ഏലപ്പീടിക

8-പൂളക്കുറ്റി

9-നിടുംപുറംചാല്‍

10-ഓടപ്പുഴ

11-കൊളക്കാട്

12-മാവടി

13-ചാണപ്പാറ

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍

സാങ്കേതിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെടുക

ഓഫീസ് - 0490 2412065