ജീവനക്കാരുടെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും,ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും

കല്‍പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഫീസ്

പി.ഒ കല്‍പകഞ്ചേരി-676551, മലപ്പുറം ജില്ല, ഫോണ്‍ 0494 2547026

Email: kalpakancherygp@gmail.com

കല്‍പകഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ടപടിക്രമം

(ഹാജര്‍ കെ.പി.എം നവാസ്,  സെക്രട്ടറി)

വിഷയം:  കല്‍പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെ ജീവക്കാരുടെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും,ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും ിര്‍ണ്ണയിച്ച് ല്‍കല്‍ - പുതുക്കിയ ഉത്തരവുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. Read the rest of this entry »

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വികസന സെമിനാര്‍

img-20180312-wa0046

img-20180312-wa0042

img-20180312-wa0050

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഹരിത കേരളം-ഒന്നാം വാര്‍ഷിക ഉദ്ഘാടനം

img_20171213_1206311img_20171213_1208371

കല്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഹരിത കേരളം ഒന്നാം വാര്ഷികത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര് ശ്രീ വെട്ടം ആലിക്കോയ അവര്‍കള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. കല്‍പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ എന്‍ മൊയ്തീന്‍കുട്ടി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍  ശുചിത്വ മിഷന്‍ പ്രതിനിധികള്  സംസാരിച്ചു.

കല്‍പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

കല്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വാഴ കൃഷി-വാഴക്കന്ന്
ഫലവൃക്ഷതൈ
പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വിത്ത്
നെല്‍ കൃഷി
തെങ്ങിന് ജൈവവള പ്രയോഗം
ഇടവിള കൃഷി
അടുക്കള മുറ്റത്തെ കോഴി വളര്‍ത്തല്‍,
എസ്.സി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്
കീടാരി വിതരണം
60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് കട്ടില്‍-എസ്.സി

വീട് പുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍

കല്‍പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അപ്പീലുകളിന്മേലുള്ള അന്തിമ കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

സാദ്ധ്യതാലിസ്റ്റില് നിന്നും പുറത്തായവര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വിജ്ഞാപസം

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

സന്‍സദ് ആദര്‍ശ് ഗ്രാമ യോജന(SAGY) ഉദ്ഘാടനം

unnamed

2017-18 വാര്ഷിരക പദ്ധതി വികസന സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം

unnamed11

img-20170608-wa0016

unnamed21

ഹരിതകേരളം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

img-20161208-wa00101img-20161208-wa0013img-20161208-wa0056

2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

2016-2017 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക