അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക  2020

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കരട് 2020

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കരട് 2020

വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്‍റെര്‍വ്യൂ

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അസിസ്റ്റന്‍റ് എന്‍ജിനിയര്‍(യോഗ്യത-ബിടെക്ക് സിവില്‍ എന്‍ജിനിയറിംഗ് പാസ്+ പ്രവര്‍ത്തിപരിചയം അഭികാമ്യം ്) , ഓവര്‍സീയര്‍(യോഗ്യത-ബിടെക്ക് സിവില്‍ എന്‍ജിനിയറിംഗ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ സിവില്‍ എന്‍ജിനിയറിംഗ് പാസ ്+ ്പ്രവര്‍ത്തിപരിചയം അഭികാമ്യം)  എന്നീ തസ്തികളിലേ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനത്തിനായുള്ള ഇന്‍റെര്‍വ്യൂ 05/10/2019 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ് ,താല്‍പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നേരിട്ട് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒര്‍ജിനലും , ഒരു സെറ്റ് പകര്‍പ്പും ഉള്‍പ്പെടെ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതാണ

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ഗൂണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2018/19

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

യോഗാ പരിശീലകന്‍/പരിശീലക -അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18,വനിതകള്‍ക്ക് ആയുഷുമായി സഹകരിച്ച് യോഗ പരിശീലനം എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ഹ്യസ്വകാലത്തേയ്ക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ യോഗ പരിശീലകന്‍/പരിശീലകയെ ആവശ്യമുണ്ട്.യോഗ്യത ബി.എന്‍.വൈ.എസ് ബിരുദം/കേരളാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച യോഗ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പാസ്/കേരളാ സ്പോട്സ് കൗണ്‍സില്‍ യോഗ അസോസിയേഷന്‍ നടത്തുന്ന യോഗ കോഴ്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉളളവര്‍ ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷകര്‍ 22/01/2018-ാം  തീയതി രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍/ഒരു സെറ്റ് ഫോട്ടോകോപ്പി ഉള്‍പ്പെടെ വാലിഡ് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് സഹിതം കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഇന്‍റര്‍വ്യൂവിനായി എത്തേണ്ടതാണ്.

ടെന്‍ഡര്‍

street3

ലേല പരസ്യം

ലേല പരസ്യം

ടെന്‍ഡര്‍

ദര്‍ഘാസ് പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം 2015/16

വോട്ടര്‍ പട്ടിക സപ്ലിമെന്‍റെറി

വോട്ടര്‍ പട്ടിക സപ്ലിമെന്‍റെറി