കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന  കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ഭരണസമിതി വിലയിരുത്തി. വിവിധ  വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും മെമ്പര്‍മാര്‍ നല്‍കിയ വിവരം അനുസരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍  നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം അനുവദിനീയമായ ആളുകള്‍ക്ക് വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ മുഖേനെ  തൃപ്തികരമായ രീതിയില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണവും രാത്രി ഭക്ഷണവും എത്തിച്ചു  നല്‍കുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തിവരുന്ന  അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക അംഗീകരിച്ചു.

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക- ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികക്കായി ഇവിടെ ക്ലീക്ക് ചെയ്യൂ….