പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ വാങഅങുന്നവര്‍ നവംബര്‍ 18 ന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ നേരിട്ട് പോയി മസ്റ്ററിംബ് നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവര്‍ക്ക് അടുത്ത ഗഡു മുതല്‍ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഇതിനായി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ യാതൊരു ഫീസും നല്‍കേണ്ടതില്ല. അക്ഷയക്കാവശ്യമായ തുക സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നതാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ പോകാന്‍ കഴിയാത്ത കിടപ്പു രോഗികള്‍ ആ വിവരം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വീട്ടില്‍ വന്ന് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതാണ്.