കല്ല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 29 മുതല്‍ നവംബര്‍ 6 വരെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ വച്ച് നടന്നു.

img-20191103-wa0183img-20191102-wa0029