കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ,  കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസും കല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജൻ്റിൽ വുമൺ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലനത്തിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം കല്യാശ്ശേരി പി.സി.ആർ.ബേങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.കെ.വി.സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി. ഇ.പി.ഓമന അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി .പി .പി .ദിവ്യ ,വനിത സെൽ സി.ഐ. നിർമ്മല, സി.പ്രദീപൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് കെ.ലഷ്മണൻ സ്വാഗതവും അസിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി ശ്രീജയ നന്ദി പറഞ്ഞു.

4113341231